HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum și al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La anexa nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 304 se abrogă.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se înscrie în fondul locativ de protocol și bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 3Se aprobă atribuirea destinației de reședință imobilului prevăzut la art. 2 pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, în vederea organizării cabinetului de lucru.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, după numărul curent 55 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren- mp -
  55^1Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1 și dependințe, camera de serviciu nr. 9 și boxa nr. 1, sectorul 1, municipiul București76,59
  2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, numerele curente 461 și 475 se abrogă.
   +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 8 noiembrie 2017.Nr. 801.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
  având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului,
  cu destinația de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român,
  în vederea organizării cabinetului de lucru
  Denumirea bunului care intră în domeniul public al statuluiCodul de clasificațieAnul și actul dobândiriiAdresaVecinătățiElemente-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiValoare- lei -
  1234567
  Apartament nr. 18.28.12Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002București, Str. Mihai Eminescu nr. 44-48, sector 1Nord - str. Mihai EminescuSud - imobile bd. Dacia nr. 55, nr. 57 și nr. 59Est - imobil str. Mihai Eminescu nr. 50-54Vest - imobil Str. Mihai Eminescu nr. 42Apartamentul nr. 1 (lot 19), cu teren aferent în cotă indiviză de 64,19 mpCamera de serviciu nr. 9, situată la etajul 8, în suprafață utilă de 20,09 mp, cu teren aferent în cotă indiviză de 7,53 mpBoxa nr. 1 situată la demisol, cu suprafața utilă de 13,00 mp, cu teren aferent în cotă indiviză de 4,87 mpTotal teren aferent în cotă indiviză - 76,59 mpÎnscrise în CF:nr. 259320 - C1 - U19nr. 259320 - C1 - U43nr. 259320 - C1 - U1Valoare construcție = 502.676,17 leiValoare teren = 61.276,20 lei
  -----