HOTĂRÂRE nr. 809 din 30 septembrie 1999privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavoda, judeţul Constanta
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 8 octombrie 1999  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil - sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Constanta -, situat în oraşul Cernavoda, Prelungirea Seimeni nr. 25, judeţul Constanta, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavoda, judeţul Constanta.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Vlad RoscaMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica Tomescup. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavoda, judeţul Constanta
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Oraşul Cernavodă, Prelungirea Seimeni nr. 25, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei MediuluiConsiliul Local al Oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa▪ Clădire - sediu:
    - suprafaţa construită = 530,27 m2
    Anexe:
    ▪ magazie = 189,24 m2
    ▪ garaj = 51,62 m2
    ▪ depozit de carburanţi = 18,91 m2
    ▪ cabină-poartă - împrejmuire = 13,73 m2
  --------------