ORDIN nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017    Luând în considerare: – Decizia nr. 734 din 23.08.2016 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A. de aprobare a documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia nr. 416 din 28.03.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. de aprobare a actualizării devizului general reactualizat în data de 13.03.2017 și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia nr. 1.240 din 9.11.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27.07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în care este prevăzut și proiectul „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Referatul nr. 252.729 din 9.11.2017 aprobat de conducerea Ministerului Economiei, în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul IValoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzută în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan“, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 iulie 2017, se modifică și se înlocuiește cu valoarea de 37.906,12 lei.  +  Articolul IIPrezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcția buget, financiar-contabilitate, Direcția politici industriale, competitivitate și transport energie, Direcția investiții, achiziții publice și servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei,
    Gheorghe Șimon
    București, 10 noiembrie 2017.Nr. 1.228.-----