LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 29 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este autorizat să dețină și să folosească arme cu tranchilizante, substanțe tranchilizante, arme cu glonț de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanțe iritante, precum și orice alte mijloace de protecție și de imobilizare pentru:a) îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora; b) imobilizarea animalelor a căror viață sau integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane. (2) Produsele medicale veterinare care conțin substanțe din categoria psihotrope, precum și cele care conțin substanțe aflate sub control național pot fi utilizate în vederea imobilizării sau capturării animalelor de către personalul specializat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de profesie medic veterinar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Armele cu tranchilizante și substanțele tranchilizante se folosesc numai de personalul militar al Jandarmeriei Române cu studii medii de medicină veterinară, sub îndrumarea și responsabilitatea unui medic veterinar.(4) Deținerea și gestionarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (2) sunt în responsabilitatea medicilor veterinari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu respectarea prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  București, 10 noiembrie 2017.Nr. 212.-----