HOTĂRÂRE nr. 799 din 30 septembrie 1999privind aprobarea majorării cuantumului valoric al mesei calde zilnice care se acorda personalului minier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 8 octombrie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă majorarea cuantumului valoric al mesei calde zilnice acordate personalului minier la nivelul de 20.000 lei/persoana/zi.  +  Articolul 2Nivelul cheltuielilor Ministerului Industriei şi Comerţului cu aceasta destinaţie, prevăzute la art. 1 şi finanţate din sumele prevăzute la cap. "Transferuri" din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, va fi suplimentat corespunzător.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------