ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017  Având în vedere că prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, prin care sunt transpuse în legislația națională prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, a fost desemnat ca autoritate competentă Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care însă, prin reorganizare, a pierdut această calitate, este necesară clarificarea instituției publice care îndeplinește condițiile,luând în considerare faptul că autoritatea competentă are un rol esențial în aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015, având responsabilitatea analizării solicitărilor organismelor care doresc să fie entități de soluționare alternativă a litigiilor, a supravegherii îndeplinirii de către acestea a prevederilor legale, precum și a notificării către Comisia Europeană a listei entităților admise, fiind, de asemenea, punct unic de contact cu Comisia Europeană,este necesar să se elimine orice tip de incertitudine juridică cu privire la instituția publică căreia îi revine rolul de autoritate competentă, astfel încât Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 să poată fi aplicată, asigurându-se astfel, de asemenea, implementarea Directivei nr. 2013/11/UE și în România, iar consumatorii și comercianții să poată beneficia de prevederile acesteia,ținând cont de faptul că actul normativ oferă posibilitatea consumatorilor persoane fizice, în situația în care nu le sunt respectate drepturile legale, să recupereze eventualele prejudicii ori să obțină despăgubiri printr-o procedură simplă, ușor accesibilă, gratuită, transparentă, imparțială, fără a recurge la instanță sau la reprezentarea avocațială, este important să se asigure posibilitatea desfășurării acestei proceduri și în România,deoarece, în prezent, din cauza lipsei autorității competente, Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 nu poate fi pusă în aplicare, iar părțile interesate nu pot beneficia de prevederile acesteia, precum și pentru a se evita declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României, pentru neimplementarea prevederilor actului național prin care se transpune Directiva nr. 2013/11/UE, pentru a se asigura implementarea acesteia, precum și pentru o mai bună clarificare a competenței, se propune desemnarea Ministerului Economiei ca autoritate competentă,ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICÎn cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, următoarea denumire „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu „Ministerul Economiei“.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 75.-----