HOTĂRÂRE nr. 804 din 30 septembrie 1999privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 septembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 30 august 1999, se modifica după cum urmează:"Art. 3. - Începând cu data de 1 noiembrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.De la aceeaşi dată, pentru facturi cu valori mai mari de 100 milioane lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele scadente se va realiza numai în conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin prezenta hotărâre, iar pentru suma reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 100 milioane lei, inclusiv compensarea reciprocă între contribuabili, persoane juridice, se poate efectua şi în afară cadrului instituţional creat de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999, dar pe baza aceloraşi formulare."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat-------------