DECRET nr. 188 din 18 aprilie 1953privind integrarea cursurilor speciale pentru pregătirea de ingineri în cursurile de zi ale facultăţilor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 18 aprilie 1953    MAREA ADUNARE NAŢIONALA A REPUBLICII POPULARE ROMÂNE decretează:  +  Articolul 1Începînd cu anul şcolar 1952/1953, cursurile speciale pentru pregătirea de ingineri, înfiinţate prin Decretul Nr. 185 din 19 Octombrie 1951, se integreaza în cursurile de zi ale facultăţilor pe lîngă care ele au funcţionat în anul 1951/1952.  +  Articolul 2Pentru cursurile de zi ale instituţiilor de învăţămînt superior vor putea fi recrutati muncitori calificaţi, a căror vîrsta nu depăşeşte 30 ani, cu o practica de cel puţin 3 ani în specialitatea pentru care sînt recrutati şi cu o pregătire teoretică corespunzătoare (absolvenţi ai şcolilor medii şi medii tehnice, al liceelor, liceelor industriale sau avînd cunoştinţe echivalente absolvenţilor acestor şcoli).  +  Articolul 3Pentru prezentarea muncitorilor, recrutati pe baza art. 2, la examenul de admitere în învăţămîntul superior, se vor înfiinţa cursuri de pregătire cu durata de maximum 40 zile, care vor funcţiona în cadrul instituţiilor respective de învăţămînt superior.Candidaţii muncitori vor primi în întregime cheltuielile de transport dela întreprindere la centrele de pregătire, cu trenul personal clasa III, dus şi întors, dacă reuşesc la examenul de admitere.Cheltuielile de întreţinere ale candidaţilor şi plata personalului didactic care va preda la cursurile de pregătire, vor fi suportate de instituţiile de învăţămînt superior, plata personalului didactic făcându-se în cadrul fondului de salarii aprobat, iar cheltuielile de salarizare şi transport ale candidaţilor fiind suportate de întreprinderile care îi trimit la cursurile de pregătire.  +  Articolul 4Pe durata cursurilor şi a studiilor de pregătire, candidaţii şi studenţii muncitori vor fi scoşi din producţie şi vor primi burse de stat, în condiţiunile art. 15 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri Nr. 2.966/1952.Pe lîngă aceste burse, ei vor mai primi şi urmatoatele sume lunare, calculate pe baza salariului tarifar primit în producţie:- salariul în intregimere dacă sînt căsătoriti şi au copii;- 75% din salariu dacă sînt căsătoriti şi nu au copii sau sînt divortati, însă întreţin copii din căsătoria desfăcută sau dacă sînt sustinatori ai părinţilor bătrâni sau incapabili de muncă;- 50% din salariu dacă sînt necăsătoriţi.Salariile la care se calculează cotele de mai sus nu vor fi mai mari de 600 lei lunar şi nici mai mici de 300 lei lunar.Cheltuielile de întreţinere şi de salarizare ale studenţilor muncitori, pe tot timpul studiilor, vor fi suportate de instituţiile respective de învăţămînt superior.  +  Articolul 5Actualii studenţi ai cursurilor speciale pentru pregătirea de ingineri, şcolarizaţi în anii II şi III, îşi vor continua studiile după planul de învăţămînt şi program de tranzitie, întocmite de Ministerul Învăţămîntului Superior în colaborare cu ministerele interesate.  +  Articolul 6Prevederile Decretului Nr. 185, pentru înfiinţarea cursurilor speciale, necesare pregătirii de ingineri şi tehnicieni, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române Nr. 105 din 19 Octombrie 1951, care sînt contrarii prezentului decret, precum şi orice alte dispoziţiuni contrarii acestuia, se abroga.Preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, PETRU GROZA, Secretarul Prezidiului MariiAdunări Naţionale,GH. MARUSSI--------