HOTĂRÂRE nr. 71 din 27 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 29 septembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 11 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea – domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Iacomi Iulian;– la punctul 16 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda – doamna deputat Teiș Alina, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;– la punctul 20 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă – domnul deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Văcaru Alin Vasile, neafiliat;– la punctul 27 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Letonia – domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina;– la punctul 28 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania – domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Iacomi Iulian;– la punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda) – domnul deputat Todor Adrian, Grupul parlamentar PSD, o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Gavriliță Bianca-Miruna, Grupul parlamentar PSD;– la punctul 38 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei – doamna deputat Gilia Claudia, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;– la punctul 40 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia – domnul deputat Petric Octavian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de președinte în locul domnului deputat Ponta Victor-Viorel, neafiliat;– domnul deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Petric Octavian, Grupul parlamentar PSD;– la punctul 43 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică și Populară – doamna deputat Gilia Claudia, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina;– la punctul 49 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia – domnul deputat Șova Lucian, Grupul parlamentar PSD, o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Furtună Mirela, Grupul parlamentar PSD;– la punctul 52 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia – doamna deputat Teiș Alina, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Ponta Victor-Viorel, neafiliat;– la punctul 56 - Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina – domnul deputat Havrici Emanuel-Iuliu, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de secretar în locul domnului deputat Văcaru Alin Vasile, neafiliat;– domnul deputat Mușoiu Ștefan, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Havrici Emanuel-Iuliu, Grupul parlamentar PSD;– la punctul 70 - Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite – doamna deputat Presură Alexandra, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în funcția de secretar, pe domnul deputat Todor Adrian, Grupul parlamentar PSD;– doamna deputat Gavriliță Bianca-Miruna, Grupul parlamentar PSD, o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Presură Alexandra, Grupul parlamentar PSD;– la punctul 73 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Guineea – domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de secretar, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;– la punctul 79 - Grupul parlamentar de prietenie cu Malaezia – domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Trușcă Constantin;– la punctul 91 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului – domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de vicepreședinte, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Iacomi Iulian;– la punctul 93 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam – doamna deputat Furtună Mirela, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Șova Lucian, Grupul parlamentar PSD.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 septembrie 2017.Nr. 71.-----