HOTĂRÂRE nr. 700 din 27 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 28 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 16 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentând organele de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice și Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.(2) Desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se face, prin ordin, de către ministrul în subordinea căruia aceștia își desfășoară activitatea, în cadrul ministerului din care provin, respectiv de conducătorul instituției publice în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu anexa nr. 1.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  București, 27 septembrie 2017.Nr. 700.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│  1.│Președinte    │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției││    │              │generale de trezorerie și datorie publică                                  │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Vicepreședinte│Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei                          │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Vicepreședinte│Președintele Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.          │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Membru        │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției││    │              │generale de programare bugetară                                            │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Membru        │Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne                          │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6.│Membru        │Secretarul general al Guvernului                                           │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice                            │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8.│Membru        │Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației       ││    │              │Publice și Fondurilor Europene                                             │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  9.│Membru        │Reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, prin Secretariatul      ││    │              │General al Guvernului                                                      │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale            │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Transporturilor                               │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Membru        │Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului                      │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Membru        │Reprezentant al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului        │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice ││    │              │și Fondurilor Europene                                                     │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor                           │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Membru        │Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne                            │└────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----