ORDIN nr. 2.340/C din 18 septembrie 2017privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 27 septembrie 2017    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 și art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 47^2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia este constituită din 3 membri din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției sau al altui personal cu pregătire juridică din minister și un secretar din cadrul aparatului propriu.(3) Din Comisie fac parte și 3 membri supleanți, numiți după aceleași reguli și criterii ca și membrii Comisiei, precum și un secretar supleant  +  Articolul IICompartimentele din cadrul Ministerului Justiției vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 18 septembrie 2017.Nr. 2.340/C.----