LEGE nr. 363 din 30 decembrie 1947pentru constituirea Statului Roman în Republica Populara Română
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 bis din 30 decembrie 1947     +  Articolul 1Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea Regelui Mihai I pentru ei şi urmaşii săi.  +  Articolul 2Constituţia din 1866 cu modificările din 29 Martie 1923 şi acelea din 1 Septemvrie 1944 şi următoarele, se abroga.  +  Articolul 3România este Republica Populara.Denumirea Statului Roman este: "Republica Populara Română" (R.P.R.).  +  Articolul 4Puterea legislativă va fi exercitată de către Adunarea Deputaţilor pînă la disolvarea ei şi pînă la alcătuirea unei adunări legislative constituante care se va face la data ce se va fixa de Adunarea Deputaţilor.  +  Articolul 5Adunarea constituantă va hotărî forma nouei Constituţii a Republicei Populare Române.  +  Articolul 6Pînă la intrarea în vigoare a nouei constituţii puterea executivă va fi esercitata de un prezidiu compus din cinci membri aleşi, cu majoritate, de Adunarea Deputaţilor dintre personalitatile vieţii publice, ştiinţifice şi culturale ale Republicei Populare Române.  +  Articolul 7Membrii Prezidiumului Republicei Populare Române vor depune în faţa Adunării Deputaţilor un jurământ de credinţa poporului după următoarea forma:"Jur a apara drepturile şi libertăţile democratice ale Poporului Roman şi independenta şi suveranitatea Republicei Populare Române, precum şi legile sale"  +  Articolul 8În termen de trei zile dela apariţia prezentei legi, funcţionarii publici vor depune jurământul de credinţa.Formula jurămîntului pentru funcţionarii publici:"Jur de a fi credincios poporului şi de a apara Republica Populara Română împotriva dusmanilor dinafara şi dinauntru"."Jur a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu".Pentru armata, graniceri şi jandarmi, forma jurămîntului este:"Jur de a fi credincios poporului şi de a a apara Republica Populara Română împotriva dusmanilor dinafara şi dinauntru"."Jur de a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu"."Jur supunere legilor şi regulamentelor în toate ocaziile".  +  Articolul 9Promulgarea prezentei legi se face de către preşedintele Consiliului de Miniştri.Această lege s'a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 30 Decemvrie, anul 1947 şi s'a aprobat în unanimitate de doua sute noua zeci şi cinci voturi.Preşedinte,Mihail SadoveanuSecretar,Stelian Morariu(L.S.A.D.)Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.Data în Bucureşti, la 30 Decemvrie 1947.Preşedintele Consiliului de MiniştriDr. Petru GrozaMinistrul justiţieiLucretiu Patrascanu------------