HOTĂRÂRE nr. 57 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 15 septembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:– la punctul 39 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei, domnul deputat Zainea Cornel, Grupul parlamentar USR, îl înlocuiește în calitatea de membru pe domnul senator Marussi George-Nicolae, Grupul parlamentar USR;– la punctul 68 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba, domnul deputat Cucșa Gheorghe-Marian, Grupul parlamentar ALDE, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Constantin Daniel, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 13 septembrie 2017.Nr. 57.----