ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 22 septembrie 1999privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unităţi cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti."2. Articolul 22 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de Inspecţia Muncii. (4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru constituirea fondului de stimulare a personalului încadrat la Inspecţia Muncii. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileşte de către inspectorul general de stat."3. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Sumele realizate în condiţiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânda."  +  Articolul 2Legea nr. 108/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, ulterior aprobării ei de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------