DECRET nr. 861 din 6 septembrie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 6 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 și ale art. 107 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe desemnează domnul Ion-Marcel Ciolacu, viceprim-ministru, ca ministru interimar al apărării naționale.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 6 septembrie 2017.Nr. 861.-----