HOTĂRÂRE nr. 631 din 30 august 2017privind reaprobarea obiectivului de investiții "Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea", precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 6 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 10 din anexa nr. I „Lista obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor“, precum și anexa nr. II/10 „Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea» la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 631.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - LitoralAmplasament: Lucrările hidrotehnice sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității Babadag, în albia minoră a pârâului Tabana, precum și pe afluenții acestuia, cod cadastral XV-1.3a, județul Tulcea.Indicatori tehnico-economici    - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)        mii lei       74.060*)    (în prețuri valabile la 31.01.2017;     1 euro = 4,5038 lei), din care:    construcții - montaj                                  mii lei       57.287    - Eșalonarea investiției    Anul I                              INV               mii lei       29.700                                        ───               ───────       ──────                                        C+M               mii lei       23.000    Anul II                             INV               mii lei       25.900                                        ───               ───────       ──────                                        C+M               mii lei       20.000    Anul III                            INV               mii lei       13.200                                        ───               ───────       ──────                                        C+M               mii lei       10.300    Anul IV                             INV               mii lei        5.260                                        ───               ───────       ──────                                        C+M               mii lei        3.987    - Capacități:    - Lucrări de amenajare în bazinul hidrografic al pârâului Tabana suprafață      S = 45,5 kmp, astfel:       - amenajare pârâu Tabana                              ml        5.950,7       - amenajarea afluenților (canale de coastă)           ml        2.708       - poduri pe DN 22                                    buc            5       - poduri pe drumuri laterale                         buc            3       - pasarele metalice peste râul Tabana                buc           15    - Durata totală de realizare a investiției             luni           48 Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----