HOTĂRÂRE nr. 625 din 30 august 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 5 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.424/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Centrul asigură asistența tehnică și managementul, la nivel național, al Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexa la prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar reîncadrarea personalului conform noii structuri organizatorice se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a anexei.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 30 august 2017.Nr. 625.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
                                Număr posturi: 10                              ┌────────────┐                              │  DIRECTOR  │                              └─────┬──────┘                                    │ ┌─────────────────────────┐        │        ┌─────────────────────────┐ │ Compartiment contencios ├<───────┼───────>┤   Compartiment RUNOS    │ └─────────────────────────┘        │        └─────────────────────────┘                                    │           ┌────────────────────────┼─────────────────────┐           V                        V                     V ┌─────────┴─────────┐  ┌───────────┴───────────┐  ┌──────┴────────┐ │  Compartiment de  │  │     Compartiment      │  │               │ │    politici de    │  │ monitorizare servicii │  │ Contabil șef  │ │ sănătate mintală  │  │    și programe de     │  │               │ └───────────────────┘  │   sănătate mintală    │  └──────┬────────┘                        └───────────────────────┘         │                                                          │                                               ┌──────────┴────────┐                                               V                   V                                     ┌─────────┴──────┐  ┌─────────┴──────────┐                                     │  Compartiment  │  │    Compartiment    │                                     │ administrativ  │  │ financiar-contabil │                                     └────────────────┘  └────────────────────┘
  ----