HOTĂRÂRE nr. 613 din 30 august 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 1 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 din 29 decembrie 2016, se abrogă.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, după numărul curent 71 se introduce un nou număr curent, numărul curent 72, cu următorul cuprins:┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │   Denumirea imobilului și adresa    │  Teren   ││crt.│                                     │ - mp -   │├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┤│ 72.│Imobil Hotel Triumf cu terenul       │14.987,00 ││    │aferent din șos. Kiseleff            │          ││    │nr. 12, sectorul 1, București        │          │└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┘2. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, numărul curent 785 se abrogă.  +  Articolul 3Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 613.----