ORDIN nr. 1.124 din 13 iulie 2017privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susținere a națiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Nr. 1.124 din 13 iulie 2017
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.88 din 9 august 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 30 august 2017  Pentru aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. III paragraful 4 și ale art. II paragraful 5 din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006, corelate cu prevederile art. XI paragraful 2 lit. c) din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011,ținând cont de Aranjamentul de implementare între autoritățile desemnate ale Statelor Unite și României privind operațiunile cu proprietăți imobiliare și managementul proprietății mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și România referitor la activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, actualizat cu amendamentul semnat la București la 29 iunie 2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor externe și ministrul apărării naționale emit prezentul ordin.  +  ARTICOL UNICSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Aranjamentul dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susținere a națiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017, prevăzut în anexa la prezentul ordin.
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Meleșcanu
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
   +  ANEXĂARANJAMENT
  între Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Marinei SUA din Europa
  privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susținere a națiunii gazdă (HNP)în România