ORDIN nr. 947 din 22 august 2017privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 25 august 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.118 din 16.08.2017 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,având în vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Litera c) a articolului 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori a examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 22 august 2017.Nr. 947.-----