HOTĂRÂRE nr. 592 din 18 august 2017privind stabilirea nivelului stocurilor de urgență și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelul stocurilor de urgență care trebuie constituit în 2017 și menținut, în condițiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, este de 1.314.393 tone echivalent petrol.  +  Articolul 2Nominalizarea operatorilor economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Defalcarea nivelului stocurilor de urgență pentru fiecare operator economic nominalizat potrivit art. 2 este prevăzută în anexa nr. 2 și respectă ponderea minimă de o treime produse petroliere și de maximum două treimi țiței.  +  Articolul 4Modul de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de țiței și/sau produse petroliere de către operatorii economici nominalizați în anexa nr. 1 este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 18 august 2017.Nr. 592.  +  Anexa nr. 1
  Nominalizarea operatorilor economici care au obligația
  de constituire a stocurilor de urgență în anul 2017
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                                                  ││crt.│            Societatea comercială                 │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  1 │S.C. OMV PETROM - S.A.                            ││    │CUI: RO1590082                                    │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  2 │S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.                    ││    │CUI: RO1860712                                    │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  3 │S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.                     ││    │CUI: RO1350659                                    │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  4 │S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.                   ││    │CUI: RO13991630                                   │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  5 │S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.      ││    │CUI: RO7745470                                    │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  6 │S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.                ││    │CUI: RO12751583                                   │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  7 │S.C. SOCAR PETROLEUM                              ││    │CUI: RO12546600                                   │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  8 │S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.                ││    │CUI: RO9268016                                    │├────┼──────────────────────────────────────────────────┤│  9 │ETC OIL TRADE - S.R.L.                            ││    │CUI: RO30999375                                   │└────┴──────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 2
  Defalcarea nivelului stocurilor de urgență
  ce urmează a se constitui de operatori economici în anul 2017
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │                                                  │Obligație││crt.│            Societatea comercială                 │   de    ││    │                                                  │ stocare ││    │                                                  │  (tep)  │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  1 │S.C. OMV PETROM - S.A.                            │         ││    │CUI: RO1590082                                    │  504.058│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  2 │S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.                    │         ││    │CUI: RO1860712                                    │  389.607│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  3 │S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.                     │         ││    │CUI: RO1350659                                    │  208.934│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  4 │S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.                   │         ││    │CUI: RO13991630                                   │  115.569│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  5 │S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.      │         ││    │CUI: RO7745470                                    │   87.318│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  6 │S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.                │         ││    │CUI: RO12751583                                   │    6.113│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  7 │S.C. SOCAR PETROLEUM                              │         ││    │CUI: RO12546600                                   │    1.019│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  8 │S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.                │         ││    │CUI: RO9268016                                    │    1.174│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│  9 │ETC OIL TRADE - S.R.L.                            │         ││    │CUI: RO30999375                                   │      601│└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
   +  Anexa nr. 3
  Modul de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de țiței
  și/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2017
  I. Stabilirea consumului internAcest indicator se determină pe baza indicatorului statistic „livrări interne brute observate“ furnizat de către Institutul Național de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului precedent.Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2II. Determinarea stocului de urgență calculat (pentru 61 de zile de consum), aferente anului precedent, exprimat în tepAcest indicator se calculează după formula:Stoc de urgență calculat = (Consum intern)/365*61III. Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgență calculat, exprimată în tepÎn conformitate cu prevederile legale în vigoare, stocul de urgență trebuie să fie constituit din cel puțin 1/3 produse petroliere și cel mult 2/3 din țiței.Astfel, stocul de urgență are următoarea structură de bază:Stoc minim de urgență de produse petroliere = Stoc de urgență calculat * 1/3;Stoc maxim de urgență de țiței = Stoc de urgență calculat * 2/3.IV. Determinarea stocului de urgență care îi revine fiecărui operator exprimat în tepCoeficient de corelare INS = 1,016 (coeficient între valoarea livrărilor interne brute furnizate de Institutul Național de Statistică și valoarea livrărilor interne brute determinate de autoritatea competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizați în anexa nr. 2, asupra cărora s-a stabilit obligația de constituire a stocurilor de urgență în baza Legii nr. 360/2013).Stoc de urgență operator = [(suma livrărilor interne de produse petroliere realizate de operatorul economic în anul precedent, exprimate în tone fizice și raportate către autoritatea competentă)/365*61]*1,016*1,2V. Determinarea stocurilor fizice de urgență (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgență operatorStructura sortimentală a stocurilor fizice de urgență se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, țiței și poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii minime de 1/3 produse petroliere și de maxim 2/3 țiței.V.1. Determinarea limitei maxime a stocului de țiței aferentă unui operator economic în totalul stocului fizic de urgență care îi revineStoc maxim de țiței = (Stoc de urgență operator*2/3)/0,86V.2. Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferentă unui operator economic în totalul stocului de urgență care îi revineStoc minim produse petroliere = [(Stoc de urgență operator*1/3)/1,2]/0,9V.3. Determinarea stocului fizic de urgență aferent unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliereStoc produse petroliere = (Stoc de urgență operator/1,2)/0,9
  -----