ORDIN nr. 905 din 3 august 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 18 august 2017  Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. F.B. 7636 din 2.08.2017,având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IICentrul de resurse umane în sănătate publică și celelalte direcții din Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 3 august 2017.Nr. 905.  +  ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)
  NOMENCLATOR
  de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  I. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialități cliniceI.1.1. Grupa specialităților medicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│         Denumirea specialității                  │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Alergologie și imunologie clinică                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Anestezie și terapie intensivă                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Boli infecțioase                                  │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Cardiologie                                       │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Cardiologie pediatrică*)                          │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Dermatovenerologie                                │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  7.│Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*)     │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  8.│Endocrinologie                                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  9.│Expertiza medicală a capacității de muncă*)       │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10.│Farmacologie clinică                              │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11.│Gastroenterologie                                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12.│Gastroenterologie pediatrică*)                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13.│Genetică medicală                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14.│Geriatrie și gerontologie                         │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15.│Hematologie                                       │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16.│Medicină de familie                               │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17.│Medicină de urgență                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18.│Medicină internă                                  │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19.│Medicină fizică și de reabilitare                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20.│Medicina muncii                                   │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21.│Medicină sportivă**)                              │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22.│Nefrologie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23.│Nefrologie pediatrică*)                           │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24.│Neonatologie*)                                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25.│Neurologie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26.│Neurologie pediatrică*)                           │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27.│Oncologie medicală                                │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28.│Oncologie și hematologie pediatrică*)             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29.│Pediatrie                                         │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 30.│Pneumologie                                       │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 31.│Pneumologie pediatrică*)                          │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 32.│Psihiatrie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 33.│Psihiatrie pediatrică                             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 34.│Radioterapie                                      │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 35.│Reumatologie                                      │  5 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 36.│Chirurgie cardiovasculară**)                      │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 37.│Chirurgie generală                                │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 38.│Chirurgie orală și maxilo-facială***)             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 39.│Chirurgie pediatrică                              │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40.│Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie    │                     ││    │reconstructivă                                    │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 41.│Chirurgie toracică                                │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 42.│Chirurgie vasculară                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 43.│Neurochirurgie                                    │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 44.│Obstetrică-ginecologie                            │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 45.│Oftalmologie                                      │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 46.│Ortopedie pediatrică*)                            │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 47.│Ortopedie și traumatologie                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 48.│Otorinolaringologie                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 49.│Urologie                                          │  5 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘I.2. Specialități paraclinice┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│               Denumirea specialității            │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Anatomie patologică                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Epidemiologie*)                                   │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Igienă*)                                          │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Medicină de laborator                             │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Medicină legală*)                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Medicină nucleară                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  7.│Microbiologie medicală*)                          │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  8.│Radiologie-imagistică medicală                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  9.│Sănătate publică și management                    │  4 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Chirurgie dento-alveolară                         │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Ortodonție și ortopedie dento-facială             │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Endodonție*)                                      │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Parodontologie*)                                  │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Pedodonție*)                                      │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Protetică dentară*)                               │  3 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘III. DOMENIUL FARMACIE┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Farmacie clinică*)                                │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Laborator farmaceutic*)                           │  3 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ Notă
  * Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  ** Specialități în curs de armonizare.
  *** Specialitate chirurgicală cu acces special.
  -----