ORDIN nr. 661 din 24 aprilie 2017privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 640/CAB/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractele pentru finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se definitivează în baza Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela-Leocadia Gavrilescu
    București, 24 aprilie 2017.Nr. 661.  +  ANEXĂ GHID DE FINANȚARE din 24 aprilie 2017