ORDIN nr. 949 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordine ale directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 1 august 2017    În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) pozițiile nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 11 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 și 12 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 26 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;b) pozițiile nr. 1, 6 și 7 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 2, 7 și 8 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județele Maramureș, Prahova și Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;c) pozițiile nr. 2, 3 și 4 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 3, 4 și 5 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.117/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 23 septembrie 2016;d) pozițiile nr. 2, 3, 4, 6 și 7 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 3, 4, 5, 7 și 8 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.118/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 23 septembrie 2016;e) pozițiile nr. 3 și 5 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 4 și 6 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;f) pozițiile nr. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 și 17 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14 și 18 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.127/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 septembrie 2016;g) pozițiile nr. 2, 3, 4 și 6 din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 3, 4, 5 și 7 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.128/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Constanța, Maramureș și Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 septembrie 2016.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 12 iulie 2017.Nr. 949.----