LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 noiembrie 2016, cu următoarele modificări și completări: 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Activitatea desfășurată de Direcția Generală de Protecție Internă în domeniul securității naționale are caracter secret de stat.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Controlul asupra activității Direcției Generale de Protecție Internă este exercitat de Parlamentul României, prin comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului.3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă este numit și eliberat din funcție de către ministrul afacerilor interne.4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de art. 11 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, și șefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice.5. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Finanțarea Direcției Generale de Protecție Internă se realizează de la bugetul de stat, precum și din alte surse, constituite conform legii.6. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc uniforma cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 și ale articolului 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 24 iulie 2017.Nr. 194.-----