ANEXĂ din 30 iunie 2015privind Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.605/875/2014) SECȚIUNEA C2 - Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 IULIE 2015 Notă
  TABEL în lucru
  -----