ANEXĂ din 30 iunie 2015privind Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programele nationale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.605/875/2014) SECȚIUNEA C2 - Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programele nationale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din H.G. nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 IULIE 2015 Notă
  TABEL în lucru
  -----