MODUL DE CALCUL din 23 decembrie 2014al prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 bis din 29 decembrie 2014  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014.

  MODUL DE CALCUL
  al prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor
  cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate
  prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii
   +  Articolul 1(1) Pentru medicamentele din sub lista C secțiunea C2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, care se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, prețul de decontare se stabilește prin aplicarea procentului de 120% la prețul cu amănuntul maximal cu TVA, cel mai mic pe unitate terapeutică pe fiecare denumire comună internațională (DCI), formă farmaceutică asimilabilă/cale de administrare și concentrație.(2) Pentru medicamentele prevăzute la alin. (1) al căror preț cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, este mai mic decât prețul de decontare calculat potrivit alin. (1), prețul cu amănuntul maximal cu TVA devine preț de decontare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul de achiziție al medicamentelor corespunzătoare denumirii comune internaționale Natrii Iodidum (131I) reprezintă prețul de decontare al acestora de la nivelul unității sanitare.(4) În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente de referință având denumirea comună internațională Imatinibum, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) recent diagnosticată, la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) în faza cronică, după eșecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată, care au obținut, în condițiile legii, aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referință, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.  +  Articolul 2 Pentru medicamentele prevăzute la art. 1 alin. (1) care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis, prețurile de decontare nu pot depăși prețurile cu ridicata corespunzătoare prețurilor de decontare prevăzute la art. 1 alin. (1), la care se adaugă TVA.  +  Articolul 3 În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii în status posttransplant, în condițiile legii, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare. -----