ORDONANTA nr. 90 din 30 august 1999pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internationala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 31 august 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Se ratifică Convenția europeană privind valoarea internatională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula următoarele declarații:În baza art. 19 paragraful 2:Fără a aduce atingere prevederilor art. 19 paragraful 1, cererile formulate în temeiul prezentei convenții și documentele anexate vor fi trimise autorităților române, însoțite de o traducere în limba franceza sau engleza.În baza art. 61 paragraful 1:(1) România va refuza executarea unei sancțiuni, dacă apreciază ca aceasta privește o infracțiune de ordin religios - anexa nr. 1 lit. a).(2) România va refuza executarea unei sancțiuni penale pronunțate pentru fapte care, în temeiul legii sale interne, ar fi de competența exclusiva a unei autorități administrative - anexa nr. 1 lit. b).
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ioan Pascu,
  secretar de stat
  CONVENTIE EUROPEANAprivind valoarea internațională a hotărârilor represive