ORDONANTA nr. 65 din 24 august 1999pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 30 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit C pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre România şi Republica Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 15 mai 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesTRATAT 15/05/1999