ORDIN nr. 737/491/2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 737 din 4 iulie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 491 din 28 iunie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 6 iulie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.254/2017 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.085/28.06.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul I Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 161 se abrogă.2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 359-363 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 359│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 9,514500││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 360│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 361│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 362│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │ │ │ALVOGEN │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │COMPR. FILM.│ 450 mg│IPCO S.AR.L.│LUXEMBURG │OPA-AL-PVC/AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 363│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │TEVA │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │PHARMACEUTI-│ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │450 mg    │COMPR. FILM.│ 450 mg│CALS S.R.L. │ROMÂNIA   │FILM.          │PRF  │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘3. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 448 se introduce o nouă poziție, poziția 449, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 449│W54015001 │P01BC02 │MEFLOQUINUM│ELOQUINE  │            │       │            │          │CUTIE X 10     │     │    │             │             │             ││ │ │ │4) │250 mg │COMPR. │ 250 mg│CN UNIFARM │ROMÂNIA │BLIST. X 10 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │COMPR.         │PR   │ 100│     1,473500│     1,798800│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘4. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 25, 52, 96, 99, 114, 116, 318, 368, 369, 415 și 416 se abrogă.5. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", după poziția 47 se introduc trei noi poziții, pozițiile 48-50, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  48│W62092003 │B02BD06 │FACTOR VIII│OPTIVATE  │PULB+SOLV.  │100    │BIO PRODUCTS│MAREA     │CUTIE CU 1     │     │    │             │             │             ││ │ │ │DE COAGU- │100 UI/ml │PT. SOL. │UI/ml │LABORATORY │BRITANIE │FLAC. OPTIVATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARE ȘI │ │INJ. │ │LIMITED │ │1000 UI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │ │ │ │ │ │1 DISPOZITIV │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND │ │ │ │ │ │DE TRANSFER │ │ │ │ │ ││ │ │ │** │ │ │ │ │ │MIX2VIAL(tm) ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML SOLV. │PR │ 1│ 3.345,000000│ 3.684,200000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 49│W62092002 │B02BD06 │FACTOR VIII│OPTIVATE │PULB+SOLV. │100 │BIO PRODUCTS│MAREA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DE COAGU- │100 UI/ml │PT. SOL. │UI/ml │LABORATORY │BRITANIE │FLAC. OPTIVATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARE ȘI │ │INJ. │ │LIMITED │ │500 UI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │ │ │ │ │ │1 DISPOZITIV │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND │ │ │ │ │ │DE TRANSFER │ │ │ │ │ ││ │ │ │** │ │ │ │ │ │MIX2VIAL(tm) ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML SOLV. │PR │ 1│ 1.687,500000│ 1.877,530000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 50│W62092001 │B02BD06 │FACTOR VIII│OPTIVATE │PULB+SOLV. │100 │BIO PRODUCTS│MAREA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DE COAGU- │100 UI/ml │PT. SOL. │UI/ml │LABORATORY │BRITANIE │FLAC. OPTIVATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARE ȘI │ │INJ. │ │LIMITED │ │250 UI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │ │ │ │ │ │1 DISPOZITIV │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND │ │ │ │ │ │DE TRANSFER │ │ │ │ │ ││ │ │ │** │ │ │ │ │ │MIX2VIAL(tm) ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. CU │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │2,5 ML SOLV.   │PR   │   1│   858,750000│   974,190000│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘6. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine" subprogramul "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", pozițiile 21 și 22 se abrogă.7. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 164, 267 și 268 se abrogă.8. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.1 "Transplant medular" , pozițiile 129-133 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 129│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 9,514500││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 130│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 131│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 132│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │ │ │ALVOGEN │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │COMPR. FILM.│ 450 mg│IPCO S.AR.L.│LUXEMBURG │OPA-AL-PVC/AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 133│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │COMPR. FILM.│ 450 mg│TEVA │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │PHARMACEUTI-│ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │450 mg    │            │       │CALS S.R.L. │ROMÂNIA   │FILM.          │PRF  │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘9. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.2 "Transplant de cord", pozițiile 88-92 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  88│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 9,514500││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 89│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 90│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 91│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │ │ │ALVOGEN │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │COMPR. FILM.│ 450 mg│IPCO S.AR.L.│LUXEMBURG │OPA-AL-PVC/AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 92│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │COMPR. FILM.│ 450 mg│TEVA │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │PHARMACEUTI-│ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │450 mg    │            │       │CALS S.R.L. │ROMÂNIA   │FILM.          │PRF  │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘10. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", pozițiile 62-66 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  62│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 9,514500││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 63│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 64│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│ 450 mg│AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 65│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │ │ │ALVOGEN │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │COMPR. FILM.│ 450 mg│IPCO S.AR.L.│LUXEMBURG │OPA-AL-PVC/AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 66│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │COMPR. FILM.│ 450 mg│TEVA │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │PHARMACEUTI-│ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │450 mg    │            │       │CALS S.R.L. │ROMÂNIA   │FILM.          │PRF  │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘11. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 105│W41749001 │J06BB04 │IMUNO-     │IVHEBEX   │PULB + SOLV.│50 UI/ │LFB - BIO-  │FRANȚA    │CUTIE CU 1     │     │    │             │             │             ││ │ │ │GLOBULINA │5000 UI/ │SOL. PERF. │ml │MEDICAMENTS │ │FLAC. CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ANTI- │100 ml │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │HEPATITICA │ │ │ │ │ │+ 1 FLAC. SOLV.│ │ │ │ │ ││ │ │ │B** │ │ │ │ │ │+ 1 SIST. DE │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │TRANSFER       │S    │   1│ 4.883,150000│ 5.360,790000│    0,000000 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STERILIZANT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(15 MCM) + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE ADM. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘12. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", pozițiile 122-126 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 122│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│     9,514500││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 123│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X 60│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 124│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 125│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │COMPR. FILM.│450 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM **│450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 126│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 ││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │CEUTICALS │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │S.R.L. │ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘13. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", pozițiile 26-30 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  26│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│     9,514500││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 27│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 28│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │CLOVIRUM **│CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 29│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │COMPR. FILM.│450 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM **│450 mg │ │ │IPCO S.AR.L.│ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  30│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │CEUTICALS │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │S.R.L. │ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘14. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", pozițiile 143 și 144 se abrogă.15. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", pozițiile 95-99 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  95│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│     9,514500││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 96│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X 60│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 97│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 98│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │COMPR. FILM.│450 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  99│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │CEUTICALS │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │S.R.L. │ │AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘16. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", pozițiile 91-95 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  91│W61519003 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │SANDOZ      │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│     9,514500││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │S.R.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 92│W62786001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. PEID X 60│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 93│W61515001 │J05AB14 │VALGANCI- │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 30,500000│ 33,880833│ 0,000000││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │PHARMA │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │(MALTA) │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 94│W61605001 │J05AB14 │VALGANCI- │ALVANOCYT │COMPR. FILM.│450 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 36,600000│ 40,657000│ 13,723000││ │ │ │CLOVIRUM** │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  95│W60756001 │J05AB14 │VALGANCI-  │VALGANCI- │COMPR. FILM.│450 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  60│    36,600000│    40,657000│   13,723000 ││ │ │ │CLOVIRUM** │CLOVIR │ │ │CEUTICALS │ │PVC-ACLAR-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │S.R.L. │ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2017.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -----