ORDONANTA nr. 47 din 19 august 1999entru ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 26 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. C pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, denumit în continuare acordul.  +  Articolul 2Aplicarea acordului va fi realizată de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, desemnat ca agenţie de implementare, pe o perioadă de 5 ani.Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului un acord subsidiar prin care va transfera acestuia obligaţiile şi răspunderile care decurg din aplicarea acordului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului precizat la art. 1 se asigura în limita echivalentului în lei al sumei de 2,4 milioane dolari S.U.A. prin includerea sumelor necesare în bugetul anual al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe perioada derulării acordului.  +  Articolul 4Echivalentul în dolari S.U.A., reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului, este cel valabil la data încheierii acordului şi poate fi modificat pe parcursul derulării acestuia, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe propria răspundere a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă, pe parcursul derulării asistenţei financiare nerambursabile, în condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura asistenţei financiare nerambursabile pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de statMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,secretar de statAsistenţa financiară nerambursabilă FGM numărul TF 022499 ROACORD 17/06/1999