HOTĂRÂRE nr. 7 din 20 august 2014privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014  În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 august 2014, hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția de învățământ și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
  Ion-Toni Teau
  București, 20 august 2014.Nr. 7.  +  AnexăREGULAMENT din 20/08/2014