LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 27 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 22 decembrie 2016.  +  Articolul II(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, din:a) bibliotecile naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și din cadrul Bibliotecii Academiei Române;b) muzeele de importanță națională, stabilite potrivit legii.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru următoarele categorii de personal:a) personalul din instituțiile și autoritățile subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice și agrochimice, cu excepția Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București;b) personalul din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și din unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia;c) personalul din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;d) personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice;e) personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și personalul din direcțiile județene de cultură, respectiv a municipiului București;f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului Economic și Social.(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale următoarelor categorii de personal:a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;b) cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa, cu excepția celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;c) personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul Autorității pentru Reformă Feroviară se stabilește la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, de la data intrării în vigoare a prezentei legi indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002.  +  Articolul IVDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul care își desfășoară activitatea în secții/compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică și în secții/compartimente pentru arși, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază aflat în plată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 iunie 2017.Nr. 152.-----