ORDIN nr. 634 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuție pentru substanțele active ale medicamentelor de uz uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 19 iunie 2017    Văzând Referatul de aprobare al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale nr. F.B. 5.241/2017 și Propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale nr. 53.103E/2015, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 63.691/2015,având în vedere prevederile art. 699 pct. 3, art. 762, art. 764 lit. d) și art. 771 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioareministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind principiile de bună practică de distribuție pentru substanțele active ale medicamentelor de uz uman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 6 iunie 2017.Nr. 634.  +  ANEXĂGHID din 6 iunie 2017