LEGE Nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicatăprivind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 - 55 din 27 iulie 1981  Notă *) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna.  +  Articolul 2Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi traditionale ale populaţiei.  +  Articolul 4Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc. Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca municipii. Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt oraşe-reşedinţa.  +  Articolul 5Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unita prin comunitate de interese şi traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodareasca a localităţilor rurale. Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reşedinţa.  +  Articolul 6Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, a celorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acestea ca unităţi administrativ-teritoriale distincte. Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şi oraşe sînt comune suburbane.  +  Articolul 7Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice sau asezarii lor, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.  +  Articolul 8Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenta lor, municipiile resedinte de judeţe, precum şi satele resedinte de comune. sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.  +  AnexăORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEŢEMUNICIPIUL BUCUREŞTIMunicipiul Bucureşti, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:- Sectorul 1- Sectorul 2- Sectorul 3- Sectorul 4- Sectorul 5- Sectorul 6DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- Sectorul 1Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 6, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii şi bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piaţa Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.- Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dîmboviţa de la podul Elefterie pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersectia Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferate Bucureşti-Rosiori, linia caii ferate Bucureşti-Rosiori pînă la linia caii ferate de centura.- Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la liziera vestica a pădurii Tunari.- Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);- Sectorul 2Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piaţa Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia, piaţa Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta.- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată Bucureşti-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv).- Spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă la soseaua Pantelimon.- Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînă la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 şi bulevardul Nicolae Balcescu, piaţa Nicolae Balcescu (toate exclusiv).Sectorul 3Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Republicii şi bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina, pe firul riului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina pînă la strada Peles (toate inclusiv).- Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucureşti-Oltenita, pe limita vestica a Întreprinderii de cabluri şi materiale electroizolante şi a Întreprinderii de mono şi policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" şi Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze şi a bazei de producţie a Ministerului Construcţiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dîmboviţa.- Limita de sud urmează firul riului Dîmboviţa pînă la piaţa Natiunile Unite (exclusiv).- Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardul Republicii.Sectorul 4Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare:Începînd din piaţa Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dîmboviţa pînă Ia circa 1800 m est de podul de pe Dîmboviţa de pe soseaua Vitan-Birzesti.- Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzînd şi cimitirul Berceni.- Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzînd şi unitatea şi depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.- Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia de centura cu direcţia nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului.- Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, calea Şerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piaţa Natiunile Unite (inclusiv).Sectorul 5 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piaţa Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (exclusiv), strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Şerban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu.- Limita sud-estica este formată de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate Bucureşti-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pînă la strada Orşova, pe strada Orşova (inclusiv) pînă la Bucureşti-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei Bucureşti-Magurele cu strada Orşova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătură cu gara Virteju; se continua pe acest drum cu direcţia nord-est pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătură cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi statia de pompare a Întreprinderii canal-apa Bucureşti, urmează strada Ghidiceni spre sud-vest circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pînă la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena cuprinzînd şi Staţiunea experimentala de plante medicinale Bucureşti.- Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floare Galbena pînă la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pînă la riul Dîmboviţa (toate exclusiv), de unde urmează firul riului Dîmboviţa pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei.Sectorul 6Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 5, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia riului Dîmboviţa cu strada Ştefan Furtuna şi soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie şi bulevardul Ghencea.- Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena.- Spre vest limita o constituie o linie conventionala care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud şi de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv) spre vest pînă la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferată pînă la canalul Arges, canalul Arges, pînă la statia Întreprinderii canal-apa Bucureşti, de aici pe canalul deversor pînă la riul Dîmboviţa, se continua pe riul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii. - Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate Bucureşti-Rosiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pînă la intersectia cu soseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna pînă la riul Dîmboviţa (toate inclusiv).SECTORUL AGRICOL ILFOVsubordonat municipiului Bucureşti
    Oraşe ..........................1
    Comune ........................26
    Sate ..........................73
    - din care, aparţin oraşului ...1
  B.ORAŞE
           
    Denumirea oraşuluiSate ce aparţin oraşului
    1.BUFTEA1.Buciumeni
  C.COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Afumaţi1.Afumaţi
    2.Baloteşti1.Baloteşti
        2.Dumbrăveni
        3.Săftica
    3.Bragadiru1.Bragadiru
    4.Brăneşti1.Brăneşti
        2.Islaz
        3.Pasărea
        4.Vadu Anei
    5.Cernica1.Cernica
        2.Bălăceanca
        3.Căldăraru
        4.Poşta
        5.Ţinganu
    6.Chiajna1.Chiajna
        2.Dudu
        3.Roşu
    7.Chitila1.Chitila
        2.Rudeni
    8.Ciolpani1.Ciolpani
        2.Izvorani
        3.Lupăria
        4.Piscu
    9.Corbeanca1.Corbeanca
        2.Ostratu
        3.Petreşti
        4.Tamaşi
    10.Dascălu1.Dascălu
        2.Creaţa
        3.Gagu
        4.Runcu
    11.Dobroeşti1.Dobroeşti
        2.Fundeni
    12.Găneasa1.Găneasa
        2.Cozieni
        3.Moara Domnească
        4.Piteasca
        5.Şindriliţa
    13.Glina1.Glina
        2.Căţelu
        3.Manolache
    14.Gruiu1.Gruiu
        2.Lipia
        3.Siliştea Snagovului
        4.Santu-Floreşti
    15.Jilava1.Jilava
    16.Măgurele1.Măgurele
        2.Alunişu
        3.Dumitrana
        4.Pruni
        5.Vîrteju
    17.Moara Vlăsiei1.Moara Vlăsiei
        2.Căciulaţi
    18.Mogoşoaia1.Mogoşoaia
    19.Otopeni1.Otopeni
        2.Odăile
    20.Pantelimon1.Pantelimon
    21.Periş1.Periş
        2.Bălteni
        3.Buriaş
    22.Popeşti-Leordeni1.Popeşti-Leordeni
    23.Snagov1.Snagov
        2.Ciofliceni
        3.Ghermăneşti
        4.Timcăbeşti
        5.Vlădiceasca
    24.Ştefăneştii de Jos1.Ştefăneştii de Jos
        2.Creţuleasca
        3.Ştefăneştii de Sus
    25.Tunari1.Tunari
        2.Dimieni
    26.Voluntari1.Voluntari
  JUDEŢUL ALBAcu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
       
    Municipii ............................1
    Oraşe ................................8
    Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ......................58
    Comune ...............................67
    - din care, suburbane ................1
    Sate .................................658
    - din care, aparţin oraşelor .........30
  A.MUNICIPII
    Denumirea municipiului   Localităţi componente ale municipiului  
    1.ALBA IULIA     1.ALBA IULIA    
            2.Barabant    
            3.Miceşti    
            4.Oarda    
            5.Pîclişa    
        Comune suburbane     Sate componente ale comunei suburbane
        1.Ciugud     1.Ciugud
                2.Drîmbar
                3.Dumbrava
                4.Hăpria
                5.Şeuşa
                6.Teleac
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşuluiLocalităţi componente ale oraşuluiSate ce aparţin oraşului
    1.ABRUD1.ABRUD
        2.Abrud-Sat
        3.Gura Cornei
        4.Soharu
    2.AIUD1.AIUD1.Ciumbrud
        2.Aiudul de Sus2.Gîrbova de Jos
        3.Gimbaş3.Gîrbova de Sus
        4.Măgina4.Girboviţa
        5.Păgida5.Sîncrai
            6.Ţifra
    3.BLAJ1.BLAJ1.Manarade
        2.Deleni-Obîrşie2.Spătac
        3.Fliteşti    
        4.Izvoarele    
        5.Petrisat    
        6.Tiur    
        7.Veza    
    4.CÎMPENI1.CÎMPENI    
        2.Bonceşti    
        3.Borleşti    
        4.Boteşti    
        5.Certege    
        6.Coasta Vîscului    
        7.Dănduţ    
        8.Dealu Bistrii    
        9.Dealu Capsei    
        10.Dric    
        11.Faţa Abrudului    
        12.Floreşti    
        13.Furduieşti    
        14.Mihoeşti    
        15.Motorăşti    
        16.Peste Valea Bistrii    
        17.Poduri    
        18.Sorliţa    
        19.Tomuseşti    
        20.Valea Bistrii    
        21.Valea Caselor    
        22.Vîrşi    
    5.CUGIR1.CUGIR    
        2.Bocşitura    
        3.Bucuru    
        4.Călene    
        5.Feţeni    
        6.Goaşele    
        7.Mugeşti    
        8.Vinerea    
    6.OCNA MUREŞ1.OCNA MUREŞ1.Cisteiu de Mureş
        2.Uioara de Jos2.Micoşlaca
        3.Uioara de Sus3.Războieni-Cetate
    7.SEBEŞ1.SEBEŞ1.Răhău
        2.Lancrăm    
        3.Petreşti    
    8.ZLATNA        
            1.Boteşti
            2.Budeni
            3.Dealu Roatei
            4.Dobrot
            5.Dumbrava
            6.Fenea
            7.Galaţi
            8.Izvoru Ampoiului
            9.Pătrîngeni
            10.Pirita
            11.Pîrău Gruiului
            12.Podu lui Paul
            13.Runc
            14.Ruşi
            15.Suşeni
            16.Trîmpoiele
            17.Valea Mică
            18.Vîltori
  C.COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Albac1.Albac
        2.Baraşti
        3.Budăieşti
        4.Cioneşti
        5.Costeşti
        6.Dealu Lămăşoi
        7.Deve
        8.După Pleşe
        9.Faţa
        10.Pleşeşti
        11.Potionci
        12.Rogoz
        13.Roşeşti
        14.Ruseşti
        15.Sohodol
        16.Tamboreşti
    2.Almaşu Mare1.Almaşu Mare
        2.Almaşu de Mijloc
        3.Brădet
        4.Cheile Cibului
        5.Cib
        6.Glod
        7.Naădăştia
    3.Arieşeni1.Arieşeni
        2.Avrămeşti
        3.Bubeşti
        4.Casa de Piatră
        5.Coblea
        6.Dealu Bajului
        7.Faţa Cristesei
        8.Faţa Lăpuşului
        9.Galbena
        10.Hodobana
        11.Izlaz
        12.Pănteşti
        13.Patrahăiteşti
        14.Poieniţa
        15.Raviceşti
        16.Sturu
        17.Ştei-Arieşeni
        18.Vănvuceşti
    4.Avram Iancu1.Avram Iancu
        2.Achimeteşti
        3.Avrămeşti
        4.Bădăi
        5.Boldeşti
        6.Călugăreşti
        7.Căsoaia
        8.Cîndeşti
        9.Cirăşti
        10.Cîrtuleşti
        11.Coceşti
        12.Cocoşeşti
        13.Coroieşti
        14.Dealu Crişului
        15.Doleşti
        16.Dumăceşti
        17.Gojeieşti
        18.Helereşti
        19.Inceşti
        20.Jojei
        21.Marteşti
        22.Orgeşti
        23.Pătruţeşti
        24.Plai
        25.Puşeleşti
        26.Şoiceşti
        27.Şterteşti
        28.Tîrsa
        29.Tîrsa-Plai
        30.Valea Maciului
        31.Valea Uţului
        32.Verdeşti
        33.Vidrişoara
    5.Baia de Arieş1.Baia de Arieş
        2.Brăzeşti
        3.Cioara de Sus
        4.Muncelu
        5.Sartăş
        6.Simuleşti
    6.Berghin1.Berghin
        2.Ghirbom
        3.Henig
        4.Straja
    7.Bistra1.Bistra
        2.Aroneşti
        3.Băleşti
        4.Băleşti-Cătun
        5.Bîrleşti
        6.Cheleteni
        7.Ciuldeşti
        8.Creţeşti
        9.Dealu Muntelui
        10.Dîmbureni
        11.Durăşti
        12.Găneşti
        13.Gîrde
        14.Hodişeşti
        15.Hudriceşti
        16.Lipaia
        17.Lunca Largă
        18.Lunca Merilor
        19.Mihăieşti
        20.Nămaş
        21.Novăceşti
        22.Perjeşti
        23.Poiana
        24.Poiu
        25.Rătitiş
        26.Runcuri
        27.Sălăgeşti
        28.Ştefanca
        29.Tolăceşti
        30.Tomnatec
        31.Trişoreşti
        32.Ţărăneşti
        33.Vîrşi-Rontu
        34.Vîrşii Mari
        35.Vîrşii Mici
    8.Blandiana1.Blandiana
        2.Acmariu
        3.Ibru
        4.Poieni
        5.Răcătău
    9.Bucium1.Bucium
        2.Angheleşti
        3.Bisericani
        4.Bucium-Sat
        5.Cerbu
        6.Ciuculeşti
        7.Coloşeni
        8.Dogăreşti
        9.Fereşti
        10.Floreşti
        11.Gura Izbitei
        12.Heleşti
        13.Izbicioara
        14.Izbita
        15.Jurcuieşti
        16.Lupuleşti
        17.Măgura
        18.Muntari
        19.Petreni
        20.Poiana
        21.Poieni
        22.Stîlnişoara
        23.Valea Abruzel
        24.Valea Albă
        25.Valea Cerbului
        26.Valea Negrilesii
        27.Valea Poienii
        28.Valea Şesii
        29.Văleni
        30.Vîlcea
    10.Cenade1.Cenade
        2.Capu Dealului
        3.Gorgan
    11.Cergău1.Cergău Mare
        2.Cergău Mic
        3.Lupu
    12.Ceru-Băcăinţi1.Ceru-Băcăinţi
        2.Bolovăneşti
        3.Bulbuc
        4.Cucuta
        5.Curpeni
        6.Dumbrăviţa
        7.Fîntînele
        8.Groşi
        9.Valea Mare
        10.Viezuri
    13.Cetatea de Baltă1.Cetatea de Baltă
        2.Crăciunelu de Sus
        3.Sîntămarie
        4.Tătîrlaua
    14.Ciuruleasa1.Ciuruleasa
        2.Bidigeşti
        3.Bodreşti
        4.Bogleşti
        5.Buninginea
        6.Gheduleşti
        7.Mătişeşti
        8.Morăreşti
        9.Vulcan
    15.Cilnic1.Cilnic
        2.Cut
        3.Deal
    16.Cricău1.Cricău
        2.Craiva
        3.Tibru
    17.Crăciunelu de Jos1.Crăciunelu de Jos
        2.Bucerdea Grînoasă
        3.Cornu
        4.Pădure
        5.Pînca
    18.Daia Română1.Daia Română
    19.Doştat1.Doştat
        2.Boz
        3.Dealul Doştatului
    20.Fărău1.Fărău
        2.Heria
        3.Medveş
        4.Sînbenedic
        5.Şilea
    21.Galda de Jos1.Galda de Jos
        2.Benic
        3.Cetea
        4.Galda de Sus
        5.Lupşeni
        6.Măgura
        7.Mesentea
        8.Oiejdea
        9.Poiana Galdei
        10.Răicani
        11.Zăgriş
    22.Gîrbova1.Gîrbova
        2.Cărpiniş
        3.Reciu
    23.Gîrda de Sus1.Gîrda de Sus
        2.Biharia
        3.Dealu Frumos
        4.Dealu Ordincuşii
        5.Dobreşti
        6.Gheţari
        7.Gîrda Seaca
        8.Hănăşeşti
        9.Huzăreşti
        10.Izvoarele
        11.Munună
        12.Ocoale
        13.Plai
        14.Plişti
        15.Scoarţa
        16.Snide
        17.Suceşti
    24.Hopîrta1.Hopîrta
        2.Silivaş
        3.Spălanca
        4.Turdaş
        5.Vama Seacă
    25.Horea1.Horea
        2.Baba
        3.Buteşti
        4.Dîrleşti
        5.Fericet
        6.Giurgiuţ
        7.Mănceşti
        8.Mătişeşti
        9.Niculeşti
        10.Pătruşeşti
        11.Petreasa
        12.Preluca
        13.Teiu
        14.Trifeşti
        15.Zînzeşti
    26.Ighiu1.Ighiu
        2.Bucerdea Vinoasă
        3.Ighiel
        4.Şard
        5.Ţelna
    27.Întregalde1.Întregalde
        2.Dealu Geoagiului
        3.Ghioncani
        4.Ilieşti
        5.Ivaniş
        6.Mărineşti
        7.Modoleşti
        8.Necrileşti
        9.Popeşti
        10.Sfîrcea
        11.Tecşeşti
    28.Jidvei1.Jidvei
        2.Bălcaciu
        3.Căpîlna de Jos
        4.Feisa
        5.Veseuş
    29.Livezile1.Livezile
        2.Izvoarele
        3.Poiana Aiudului
        4.Vălişoara
    30.Lopadea Nouă1.Lopadea Nouă
        2.Asinip
        3.Beţa
        4.Băgău
        5.Cicîrd
        6.Ciuguzel
        7.Ocnişoara
        8.Odverem
    31.Lunca Mureşului1.Lunca Mureşului
        2.Gura Arieşului
    32.Lupşa1.Lupşa
        2.Bîrdeşti
        3.Bîrzan
        4.Curmătură
        5.După Deal
        6.Geamăna
        7.Hădărău
        8.Holobani
        9.Lazuri
        10.Lunca
        11.Mănăstire
        12.Mărgaia
        13.Muşca
        14.Piţiga
        15.Pîrîu-Cărbunari
        16.Poşogani
        17.Şasa
        18.Trifeşti
        19.Valea Holhorii
        20.Valea Lupşii
        21.Valea Şesii
        22.Văi
        23.Vinţa
    33.Meteş1.Meteş
        2.Ampoiţa
        3.Isca
        4.Lunca Ampoiţei
        5.Lunca Meteşului
        6.Pădurea
        7.Poiana Ampoiului
        8.Poiana Ursului
        9.Presaca Ampoiului
        10.Remetea
        11.Tăuţi
        12.Văleni
    34.Mihalţ1.Mihalţ
        2.Cistei
        3.Obreja
        4.Zărieş
    35.Mirăslău1.Mirăslău
        2.Cicău
        3.Decea
        4.Lopadea Veche
        5.Ormeniş
        6.Rachiş
    36.Mogoş1.Mogoş
        2.Bărbeşti
        3.Bîrleşti
        4.Bîrleşti-Cătun
        5.Bîrzogani
        6.Boceşti
        7.Bogdăneşti
        8.Buteşti
        9.Cojocani
        10.Cristeşti
        11.Mămăligani
        12.Negreşti
        13.Onceşti
        14.Poienile Mogoş
        15.Tomeşti
        16.Valea Barnii
        17.Valea Bîrluţeşti
        18.Valea Coceşti
        19.Valea Giogeşti
        20.Valea Mlacii
        21.Valea Ţupilor
    37.Noşlac1.Noşlac
        2.Căptălan
        3.Copand
        4.Gabud
        5.Stîna de Mureş
        6.Valea Ciuciului
    38.Ocoliş1.Ocoliş
        2.Lunca Largă
        3.Runc
        4.Vidolm
    39.Ohaba1.Ohaba
        2.Colibi
        3.Măghierat
        4.Secăşel
    40.Pianu1.Pianu de Sus
        2.Pianu de Jos
        3.Plaiuri
        4.Purcăreţi
        5.Strungari
    41.Poiana Vadului1.Poiana Vadului
        2.Costeşti
        3.Duduieni
        4.Făgetu de Jos
        5.Făgetu de Sus
        6.Hănăşeşti
        7.Lupăieşti
        8.Morcăneşti
        9.Păsteşti
        10.Petelei
        11.Stăneşti
    42.Ponor1.Ponor
        2.După Deal
        3.Geogel
        4.Măcăreşti
        5.Valea Bucurului
        6.Vale în Jos
    43.Poşaga1.Poşaga de Jos
        2.Corţeşti
        3.Inceşti
        4.Lunca
        5.Orăşti
        6.Poşaga de Sus
        7.Săgagea
    44.Rădeşti1.Rădeşti
        2.Leorinţ
        3.Meşcreac
        4.Şoimuş
    45.Rimetea1.Rimetea
        2.Colţeşti
    46.Rîmeţ1.Rîmeţ
        2.Boţani
        3.Brădeşti
        4.Cheia
        5.Cotorăşti
        6.Floreşti
        7.Olteni
        8.Valea Făgetului
        9.Valea Inzelului
        10.Valea Mănăstirii
        11.Valea Poienii
        12.Valea Uzei
        13.Vlădeşti
    47.Roşia Montană1.Roşia Montană
        2.Bălmoşeşti
        3.Blideşti
        4.Bunta
        5.Cărpiniş
        6.Coasta Henţii
        7.Corna
        8.Curături
        9.Dăroaia
        10.Gîrda-Bărbuleşti
        11.Gura Roşiei
        12.Iacobeşti
        13.Ignăţeşti
        14.Şoal
        15.Ţarina
        16.Vîrtop
    48.Roşia de Secaş1.Roşia de Secaş
        2.Tău
        3.Ungurei
    49.Sălciua1.Sălciua de Jos
        2.Dealu Caselor
        3.Dumeşti
        4.Sălciua de Sus
        5.Sub Piatră
        6.Valea Largă
    50.Săliştea1.Săliştea
        2.Mărgineni
        3.Săliştea-Deal
        4.Tărtăria
    51.Săsciori1.Săsciori
        2.Căpîlna
        3.Dumbrava
        4.Laz
        5.Loman
        6.Pleşi
        7.Răchita
        8.Sebeşel
        9.Tonea
    52.Scărişoara1.Scărişoara
        2.Bîrleşti
        3.Boteşti
        4.Faţa-Lăzeşti
        5.Floreşti
        6.Lăzeşti
        7.Lespezea
        8.Maţei
        9.Negeşti
        10.Prelucă
        11.Runc
        12.Sfoartea
        13.Ştiuleţi
        14.Trînceşti
    53.Sincel1.Sîncel
        2.Iclod
        3.Pănade
    54.Sîntimbru1.Sîntimbru
        2.Coşlariu
        3.Dumitra
        4.Galtiu
        5.Totoi
    55.Sohodol1.Sohodol
        2.Băzeşti
        3.Bîlăneşti
        4.Bobăreşti
        5.Brădeana
        6.Burzoneşti
        7.Deonceşti
        8.Dilimani
        9.Furduieşti
        10.Gura Sohodol
        11.Hoancă
        12.Joldiseşti
        13.Lazuri
        14.Leheşti
        15.Lumineşti
        16.Medreşti
        17.Morareşti
        18.Muneşti
        19.Năpăieşti
        20.Nelegeşti
        21.Nicoreşti
        22.Peleş
        23.Poiana
        24.Robeşti
        25.Sicoieşti
        26.Surdeşti
        27.Sebişeşti
        28.Şimoceşti
        29.Ţoci
        30.Valea Verde
        31.Vlădoşeşti
    56.Stremţ1.Stremţ
        2.Faţa Pietrii
        3.Geoagiu de Sus
        4.Geomal
    57.Şibot1.Şibot
        2.Balomiru de Cîmp
        3.Băcăinţi
        4.Sărăcsău
    58.Şona1.Şona
        2.Alecuş
        3.Biia
        4.Doptău
        5.Lunca Tîrnavei
        6.Sînmiclăuş
        7.Valea Sasului
    59.Şpring1.Şpring
        2.Carpen
        3.Carpenii de Sus
        4.Cunţa
        5.Draşov
        6.Vingard
    60.Şugag1.Şugag
        2.Arţi
        3.Bîrsana
        4.Dobra
        5.Jidoştina
        6.Mărtinie
        7.Tău Bistra
    61.Teiuş1.Teiuş
        2.Beldiu
        3.Căpud
        4.Coşlariu Nou
        5.Peţelca
    62.Unirea1.Unirea
        2.Ciugudu de Jos
        3.Ciugudu de Sus
        4.Dumbrava
        5.Inoc
        6.Măhăceni
    63.Vadu Moţilor1.Vadu Moţilor
        2.Bodeşti
        3.Burzeşti
        4.Dealu Frumos
        5.Lăzeşti
        6.Necşeşti
        7.Poduri-Briceşti
        8.Popeştii de Jos
        9.Popeştii de Sus
        10.Tomuţeşti
        11.Toţeşti
        12.Vîltori
    64.Valea Lungă1.Valea Lungă
        2.Făget
        3.Glogoveţ
        4.Lodroman
        5.Lunca
        6.Tăuni
    65.Vidra1.Vidra
        2.Băi
        3.Bobăreşti
        4.Bogdăneşti
        5.Bordeştii Poieni
        6.Culdeşti
        7.Dealu Goieşti
        8.Dos
        9.Dosu Luncii
        10.Dosu Văseşti
        11.Dragoieşti-Luncă
        12.Ficăreşti
        13.Gligoreşti
        14.Goieşti
        15.Haiduceşti
        16.Hărăşti
        17.Hoancă
        18.Jefleşti
        19.Lunca
        20.Lunca Bisericii
        21.Lunca de Jos
        22.Lunca Goieşti
        23.Lunca Veseşti
        24.Modoleşti
        25.Nemeşi
        26.Oideşti
        27.Pitărceşti
        28.Pleşcuţa
        29.Poieni
        30.Ponorel
        31.Puiuleţeşti
        32.Runc
        33.Segaj
        34.Urdeş
        35.Valea Morii
        36.Văseşti
        37.Vîlcăneasa
        38.Vîlceşti
        39.Vîrtăneşti
    66.Vinţu de Jos1.Vinţu de Jos
        2.Ciocaşu
        3.Cîmpu Goblii
        4.Crişeni
        5.Dealu Ferului
        6.Gura Cuţului
        7.Haţegana
        8.Inuri
        9.Laz
        10.Mătăcina
        11.Mereteu
        12.Pîrău lui Mihai
        13.Poieniţa
        14.Stăuini
        15.Valea Goblii
        16.Valea lui Mihai
        17.Valea Vinţului
        18.Vurpăr
  JUDEŢUL ARADcu reşedinţa în municipiul Arad
    Municipii ...........................1
    Oraşe ...............................7
    Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor ......................10
    Comune ...............................67
    - din care, suburbane ................4
    Sate .................................273
    - din care, aparţin oraşelor .........7
  A.MUNICIPII
    Denumirea municipiuluiComune suburbaneSate componente ale comunei suburbane
    1.ARAD1.Fîntînele1.Fîntînele
            2.Aluniş
            3.Frumuşeni
            4.Tisa Nouă
        2.Livada1.Livada
            2.Sînleani
        3.Şofronea1.Şofronea
            2.Sînpaul
        4.Vladimirescu1.Vladimirescu
            2.Cicir
            3.Horia
            4.Mîndruloc
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşului   Sate ce apartin oraşului
    1.CHIŞINEU-CRIŞ   1.Nădab
    2.CURTICI   1.Dorobanţi
    3.INEU   1.Mocrea
      Localitati componente ale oraşului  
    4.LIPOVA1.LIPOVA  
      2.Radna  
      3.Şoimoş  
    5.NĂDLAC    
    6.PÎNCOTA   1.Măderat
    7.SEBIŞ   1.Donceni
        2.Prunişor
        3.Sălăjeni
  C.COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Almaş1.Almaş
        2.Cil
        3.Joia Mare
        4.Rădeşti
    2.Apateu1.Apateu
        2.Berechiu
        3.Moţiori
    3.Archiş1.Archiş
        2.Bîrzeşti
        3.Groşeni
        4.Nermiş
    4.Bata1.Bata
        2.Bacău de Mijloc
        3.Bulci
        4.Ţela
    5.Beliu1.Beliu
        2.Beneşti
        3.Bochia
        4.Lunca Teuzului
        5.Secaci
        6.Tăgădău
    6.Birchiş1.Birchiş
        2.Căpălnaş
        3.Ostrov
        4.Virismort
    7.Bîrsa1.Bîrsa
        2.Aldeşti
        3.Hodiş
        4.Voivodeni
    8.Bîrzava1.Bîrzava
        2.Bătuţa
        3.Căpruţa
        4.Dumbrăviţa
        5.Groşii Noi
        6.Lalaşinţ
        7.Monoroştia
        8.Slatina de Mureş
    9.Bocsig1.Bocsig
        2.Mînerău
        3.Răpsig
    10.Brazii1.Brazii
        2.Buceava-Soimuş
        3.Iacobini
        4.Mădrigeşti
        5.Secaş
    11.Buteni1.Buteni
        2.Berindia
        3.Cuied
        4.Livada
    12.Cărand1.Cărand
        2.Seliştea
    13.Cermei1.Cermei
        2.Avram Iancu
        3.Şomoşcheş
    14.Chisindia1.Chisindia
        2.Păiuşeni
        3.Văsoaia
    15.Conop1.Conop
        2.Belotinţ
        3.Chelmac
        4.Milova
        5.Odvoş
    16.Covăsinţ1.Covăsinţ
    17.Craiva1.Craiva
        2.Chişlaca
        3.Ciunteşti
        4.Coroi
        5.Mărăuş
        6.Rogoz de Beliu
        7.Stoineşti
        8.Susag
        9.Şiad
        10.Tălmaci
    18.Dezna1.Dezna
        2.Buhani
        3.Laz
        4.Neagra
        5.Slatina de Criş
    19.Dieci1.Dieci
        2.Cociuba
        3.Crocna
        4.Revetiş
        5.Roşia
    20.Dorgoş1.Dorgoş
        2.Bruznic
        3.Pătîrş
        4.Ususău
        5.Zăbalţ
    21.Felnac1.Felnac
        2.Bodrogu Nou
        3.Călugăreni
        4.Zădăreni
    22.Ghioroc1.Ghioroc
        2.Cuvin
        3.Miniş
    23.Grăniceri1.Grăniceri
        2.Şiclău
    24.Gurahonţ1.Gurahonţ
        2.Bonţeşti
        3.Dulcele
        4.Feniş
        5.Honţişor
        6.Iosaş
        7.Musteşti
        8.Pescari
        9.Valea Mare
        10.Zimbru
    25.Hălmagiu1.Hălmagiu
        2.Băneşti
        3.Bodeşti
        4.Brusturi
        5.Cristeşti
        6.Ioneşti
        7.Leasa
        8.Leştioara
        9.Poienari
        10.Tisa
        11.Ţărmure
    26.Hălmăgel1.Hălmăgel
        2.Luncşoara
        3.Sîrbi
        4.Tîrnăviţa
        5.Ţoheşti
    27.Hăşmaş1.Hăşmaş
        2.Agrişu Mic
        3.Botfei
        4.Clit
        5.Comăneşti
        6.Urvişu de Beliu
    28.Igneşti1.Igneşti
        2.Minead
        3.Nădălbeşti
        4.Susani
    29.Iratoşu1.Iratoşu
        2.Variaşu Mare
        3.Variaşu Mic
    30.Macea1.Macea
        2.Sînmartin
    31.Mişca1.Mişca
        2.Satu Nou
        3.Vînători
        4.Zerindu Mic
    32.Moneasa1.Moneasa
        2.Rănuşa
    33.Olari1.Olari
        2.Sîntea Mică
    34.Păuliş1.Păuliş
        2.Baraţca
        3.Cladova
        4.Sîmbăteni
    35.Pecica1.Pecica
        2.Bodrogu Vechi
        3.Sederhat
        4.Turnu
    36.Peregu Mare1.Peregu Mare
        2.Peregu Mic
    37.Petriş1.Petriş
        2.Corbeşti
        3.Ilteu
        4.Obîrşia
        5.Roşia Nouă
        6.Selişte
    38.Pilu1.Pilu
        2.Vărsand
    39.Pleşcuţa1.Pleşcuţa
        2.Aciuţa
        3.Budeşti
        4.Dumbrava
        5.Gura Văii
        6.Rostoci
        7.Tălagiu
    40.Săvîrşin1.Săvîrşin
        2.Căprioara
        3.Cuiaş
        4.Hălăliş
        5.Pîrneşti
        6.Temeşeşti
        7.Toc
        8.Troaş
        9.Valea Mare
    41.Secusigiu1.Secusigiu
        2.Munar
        3.Satu Mare
        4.Sînpetru German
    42.Seleuş1.Seleuş
        2.Iermata
        3.Moroda
    43.Semlac1.Semlac
    44.Sintea Mare1.Sintea Mare
        2.Adea
        3.Ţipar
    45.Sîntana1.Sîntana
        2.Caporal Alexa
    46.Socodor1.Socodor
    47.Şagu1.Şagu
        2.Cruceni
        3.Firiteaz
        4.Fiscut
        5.Hunedoara Timişană
    48.Şeitin1.Şeitin
    49.Şepreuş1.Şepreuş
    50.Şicula1.Şicula
        2.Chereluş
        3.Gurba
    51.Şilindia1.Şilindia
        2.Camna
        3.Iercoşeni
        4.Luguzău
        5.Satu Mic
    52.Şimand1.Şimand
    53.Şiria1.Şiria
        2.Galşa
        3.Mîsca
    54.Şiştarovăţ1.Şiştarovăţ
        2.Cuveşdia
        3.Labaşinţ
        4.Varniţa
    55.Tauţ1.Tauţ
        2.Minişel
        3.Minişu de Sus
        4.Nadăş
    56.Tîrnova1.Tîrnova
        2.Agrişu Mare
        3.Arăneag
        4.Chier
        5.Drauţ
        6.Dud
    57.Vărădia de Mureş1.Vărădia de Mureş
        2.Baia
        3.Juliţa
        4.Lupeşti
        5.Nicolae Bălcescu
        6.Stejar
    58.Vinga1.Vinga
        2.Mailat
        3.Mănăştur
    59.Vîrfurile1.Vîrfurile
        2.Avram Iancu
        3.Groşi
        4.Lazuri
        5.Măgulicea
        6.Mermeşti
        7.Poiana
        8.Vidra
    60.Zabrani1.Zăbrani
        2.Chesinţ
        3.Neudorf
    61.Zărand1.Zărand
        2.Cintei
    62.Zerind1.Zerind
        2.Iermata Neagră
    63.Zimandu Nou1.Zimandu Nou
        2.Andrei Şaguna
        3.Zimandeuz
  JUDEŢUL ARGEŞcu reşedinţa în municipiul Piteşti
    Municipii .............................1
    Oraşe .................................4
    Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor .......................7
    Comune ................................94
    - din care, suburbane .................6
    Sate ..................................578
    - din care, aparţin oraşelor ..........10
  A.MUNICIPII
               
    Denumirea municipiuluiComune suburbaneSate componente ale comunei suburbane
    1.PITEŞTI1.Bascov1.Bascov
            2.Brăileni
            3.Glîmbocu
            4.Mica
            5.Prislopu Mic
            6.Schiau
            7.Uiasca
            8.Valea Ursului
        2.Bradu1.Bradu
            2.Geamăna
        3.Colibaşi1.Mioveni
            2.Clucereasa
            3.Colibaşi
            4.Făgetu
            5.Racoviţa
        4.Mărăcineni1.Mărăcineni
            2.Argeşelu
        5.Ştefăneşti1.Ştefăneşti
            2.Enculeşti
            3.Goleşti
            4.Izvorani
            5.Stefăneştii Noi
            6.Valea Mare-Podgoria
            7.Viişoara
            8.Zăvoi
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşuluiComune suburbaneLocalitati componente ale oraşuluiSate componente ale comunei suburbane
    1.CÎMPULUNG1.CÎMPULUNG
        2.Valea Rumâneştilor
        1.Valea Mare-Pravăţ     1.Valea Mare-Pravăţ
                2.Bilceşti
                3.Colnic
                4.Fîntînea
                5.Gura Pravăţ
                6.Nămăeşti
                7.Pietroasa
                8.Şelari
                Sate ce apartin oraşului
    2.COSTEŞTI         1.Broşteni
                2.Lăceni
                3.Pîrvu Roşu
                4.Podu Broşteni
                5.Smei
                6.Stîrci
    3.CURTEA DE ARGEŞ     1.CURTEA DE ARGEŞ    
    4.TOPOLOVENI     2.Noapteş    
                1.Boţîrcani
                2.Crinteşti
                3.Gorăneşti
                4.Ţigăneşti
  C.COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Albeştii de Argeş1.Albeştii Pămînteni
        2.Albeştii Ungureni
        3.Brăteşti
        4.Doblea
        5.Dobrotu
        6.Dumireşti
        7.Florieni
    2.Albeştii de Muscel1.Bughea de Sus
        2.Albeşti
        3.Cîndeşti
    3.Albota1.Albota
        2.Cerbu
        3.Frăteşti
        4.Gura Văii
        5.Mareş
    4.Aninoasa1.Aninoasa
        2.Broşteni
        3.Slănic
        4.Valea Siliştii
    5.Arefu1.Căpăţînenii Pămînteni
        2.Arefu
        3.Căpăţînenii Ungureni
    6.Băbană1.Băbană
        2.Băjăneşti
        3.Ciobăneşti
        4.Cotmeniţa
        5.Groşi
        6.Lupueni
        7.Slătioarele
    7.Băiculeşti1.Băiculeşti
        2.Alunişu
        3.Anghineşti
        4.Argeşani
        5.Măniceşti
        6.Stejari
        7.Tutana
        8.Valea Brazilor
        9.Valea lui Enache
        10.Zigoneni
    8.Bălileşti1.Bălileşti
        2.Băjeşti
        3.Goleşti
        4.Poieniţa
        5.Priboaia
        6.Ulita
        7.Valea Mare-Bratia
    9.Beleţi-Negreşti1.Zgripceşti
        2.Beleţi
        3.Lenţea
        4.Negreşti
    10.Berevoeşti1.Berevoeşti
        2.Bratia
        3.Gămăceşti
        4.Oţelu
    11.Bîrla1.Bîrla
        2.Afrimeşti
        3.Bădeşti
        4.Brabeţi
        5.Cioceşti
        6.Malu
        7.Mîndra
        8.Mozăceni-Vale
        9.Podişoru
        10.Şelăreasca
        11.Urlueni
        12.Zuvelcaţi
    12.Bogaţi1.Bogaţi
        2.Bîrloi
        4.Chiţeşti
        5.Dumbrava
        6.Glîmbocel
        7.Glîmbocelu
        8.Suseni
    13.Boteni1.Boteni
        2.Balabani
        3.Lunca
        4.Muşcel
    14.Boţeşti1.Boţeşti
        2.Moşteni-Greci
    15.Braduleţ1.Braduleţ
        2.Alunişu
        3.Brădetu
        4.Cosaci
        5.Galeşu
        6.Piatra
        7.Slămneşti
        8.Uleni
        9.Ungureni
    16. Budeasa1.Budeasa Mare
        2.Budeasa Mică
        3.Caloteşti
        4.Gălăşeşti
        5.Rogojina
        6.Valea Mărului
    17.Bughea de Jos1.Bughea de Jos
    18.Buzoeşti1.Vulpeşti
        2.Bujoreni
        3.Buzoeşti
        4.Cornăţel
        5.Curteanca
        6.Ioneşti
        7.Podeni
        8.Redea
        9.Şerboeni
        10.Tomşanca
        11.Vlăduţa
    19.Căldăraru1.Căldăraru
        2.Burdea
        3.Strîmbeni
    20.Călineşti1.Vrăneşti
        2.Călineşti
        3.Ciocăneşti
        4.Cîrstieni
        5.Glodu
        6.Gorganu
        7.Radu Negru
        8.Rîncăciov
        9.Udeni-Zăvoi
        10.Urlucea
        11.Valea Corbului
        12.Văleni-Podgoria
    21.Căteasca1.Căteasca
        2.Catanele
        3.Cireşu
        4.Coşeri
        5.Gruiu
        6.Recea
        7.Siliştea
    22.Cepari1.Ceparii Pămînteni
        2.Cărpeniş
        3.Ceparii Ungureni
        4.Morăşti
        5.Şendruleşti
        6.Urluieşti
        7.Valea Măgurei
        8.Zamfireşti
    23.Cetăţeni1.Cetăţeni
        2.Lăicăi
        3.Valea Cetăţuia
    24.Cicăneşti1.Cicăneşti
        2.Bărăşti
        3.Mioarele
        4.Urecheşti
    25.Ciofrîngeni1.Ciofrîngeni
        2.Burluşi
        3.Lacurile
        4.Piatra
        5.Schitu-Matei
    26.Ciomăgeşti1.Răduţeşti
        2.Beculeşti
        3.Bratia
        4.Ciomăgeşti
        5.Cungrea
        6.Dogari
        7.Fedeleşoiu
        8.Giuclani
        9.Păuneşti
    27.Cocu1.Răchiţele de Jos
        2.Bărbăteşti
        3.Cocu
        4.Crucişoara
        5.Făcăleţeşti
        6.Greabănu
        7.Popeşti
        8.Răchiţele de Sus
    28.Corbeni1.Corbeni
        2.Berindeşti
        3.Bucşeneşti
        4.Oeştii Pămînteni
        5.Oeştii Ungureni
        6.Poienari
        7.Rotunda
        8.Turburea
    29.Corbi1.Corbi
        2.Corbşori
        3.Jgheaburi
        4.Poduri
        5.Poienărei
        6.Stăneşti
    30.Coşeşti1.Coşeşti
        2.Jupîneşti
        3.Lăpuşani
        4.Leiceşti
        5.Păcioiu
        6.Petreşti
        7.Priseaca
    31.Cotmeana1.Cotmeana
        2.Bascovele
        3.Buneşti
        4.Costeşti
        5.Dealu Pădurii
        6.Drăgoleşti
        7.Linteşti
        8.Negeşti
        9.Pieleşti
        10.Sănduleşti
        11.Spiridoni
        12.Ursoaia
        13.Vîrloveni
        14.Zamfireşti
    32.Cuca1.Cuca
        2.Bălţata
        3.Bărbălani
        4.Cîrceşti
        5.Cotu
        6.Crivăţu
        7.Lăunele de Sus
        8.Măcăi
        9.Măneşti
        10.Sineşti
        11.Stănicei
        12.Teodoreşti
        13.Valea Cucii
        14.Vonigeasa
    33.Davideşti1.Davideşti
        2.Conţeşti
        3.Voroveni
    34.Dîmbovicioara1.Dîmbovicioara
        2.Ciocanu
        3.Podu Dîmboviţei
    35.Dîrmăneşti1.Dîrmăneşti
        2.Negreni
        3.Piscani
        4.Valea Nandrii
        5.Valea Rizii
    36.Dobreşti1.Dobreşti
        2.Fureşti
    37.Domneşti1.Domneşti
    38.Dragoslavele1.Dragoslavele
        2.Valea Hotarului
    39.Drăganu1.Drăganu-Olteni
        2.Băceşti
        3.Dumbrăveşti
        4.Prislopu Mare
    40.Godeni1.Godeni
        2.Bordeteni
        3.Capu Piscului
        4.Coteşti
        5.Malu
    41.Hîrseşti1.Hîrseşti
        2.Ciobani
        3.Martalogi
    42.Hîrtieşti1.Hîrtieşti
        2.Bîrzeşti
        3.Dealu
        4.Huluba
        5.Lespezi
        6.Lucieni
        7.Vultureşti
    43.Izvoru1.Izvoru
    44.Leordeni1.Leordeni
        2.Baloteasca
        3.Băila
        4.Bîntău
        5.Budişteni
        6.Ciolceşti
        7.Ciulniţa
        8.Cîrciumăreşti
        9.Cotu Malului
        10.Glîmbocata
        11.Glîmbocata-Deal
        12.Glodu
        13.Moara Mocanului
        14.Schitu Scoiceşti
    45.Lereşti1.Lereşti
        2.Pojorîta
        3.Voineşti
    46.Lunca Corbului1.Lunca Corbului
        2.Bumbueni
        3.Catane
        4.Cieşti
        5.Lăngeşti
        6.Mîrghia de Jos
        7.Mîrghia de Sus
        8.Padureţi
        9.Silişteni
    47.Mălureni1.Mălureni
        2.Buneşti
        3.Păuleasca
        4.Topliţa
        5.Zărneşti
    48.Merişani1.Merişani
        2.Borleşti
        3.Brăteasca
        4.Capu Piscului
        5.Crîmpotani
        6.Dobrogostea
        7.Malu Vînăt
        8.Vărzaru
        9.Vîlcelele
    49.Miceşti1.Miceşti
        2.Brînzari
        3.Păuleasca
        4.Purcăreni
    50.Mihăeşti1.Mihăeşti
        2.Drăghici
        3.Furnicoşi
        4.Rudeni
        5.Valea Bradului
        6.Valea Popii
        7.Văcarea
    51.Mioarele1.Măţău
        2.Aluniş
        3.Chilii
        4.Coceneşti
        5.Suslăneşti
    52.Miroşi1.Miroşi
        2.Surduleşti
    53.Morăreşti1.Morăreşti
        2.Deduleşti
        3.Dealu Obejdeanului
        4.Luminile
        5.Măncioiu
        6.Săpunari
    54.Moşoaia1.Moşoaia
        2.Bătrîni
        3.Ciocănăi
        4.Dealu Viilor
        5.Hinţeşti
        6.Lăzăreşti
        7.Smeura
    55.Mozăceni1.Mozăceni
        2.Babaroaga
        3.Zidurile
    56.Muşăteşti1.Vîlsăneşti
        2.Bolovăneşti
        3.Costeşti-Vîlsan
        4.Muşăteşti
        5.Prosia
        6.Robaia
        7.Stroeşti
        8.Valea Faurului
        9.Valea lui Maş
        10.Valea Muscelului
    57.Negraşi1.Negraşi
        2.Bîrlogu
        3.Buta
        4.Mozacu
    58.Nucşoara1.Nucşoara
        2.Gruiu
        3.Sboghiţeşti
        4.Slatina
    59.Oarja1.Oarja
        2.Ceauşeşti
    60.Pietroşani1.Pietroşani
        2.Bădeşti
        3.Găneşti
        4.Retevoieşti
        5.Vărzăroaia
    61.Poienarii de Argeş1.Poienari
        2.Ceaureşti
        3.Ioaniceşti
        4.Tomuleşti
    62.Poienarii de Muscel1.Poienari
        2.Groşani
        3.Jugur
        4.Şerbăneşti
        5.Valea Îndărăt
    63.Poiana Lacului1.Poiana Lacului
        2.Cătunaşi
        3.Cepari
        4.Dealu Oraşului
        5.Dealu Viilor
        6.Dinculeşti
        7.Găleţeanu
        8.Gărdineşti
        9.Gîlceşti
        10.Metofu
        11.Păduroiu din Deal
        12.Paăuroiu din Vale
        13.Sămara
    64.Popeşti1.Popeşti
        2.Adunaţi
        3.Bucov
        4.Palanga
        5.Purcăreni
        6.Rîca
        7.Slobozia
    65.Priboieni1.Priboieni
        2.Albotele
        3.Paraschiveşti
        4.Sămăila
        5.Pitoi
        6.Valea Mare
        7.Valea Nenii
        8.Valea Popii
    66.Răteşti1.Răteşti
        2.Ciupa-Mănciulescu
        3.Furdueşti
        4.Mavrodolu
        5.Nejlovelu
        6.Pătuleni
        7.Tigveni
    67.Recea1.Recea
        2.Deagu de Jos
        3.Deagu de Sus
        4.Goleasca
        5.Orodel
    68.Rociu1.Rociu
        2.Gliganu de Jos
        3.Gliganu de Sus
        4.Şerbăneşti
    69.Rucăr1.Rucăr
        2.Sătic
    70.Sălătrucu1.Sălătrucu
        2.Văleni
    71.Săpata1.Mîrţeşti
        2.Bănăreşti
        3.Dealu Bradului
        4.Drăghiceşti
        5.Găinuşa
        6.Lipia
        7.Popeşti
        8.Turceşti
    72.Schitu Goleşti1.Schitu Goleşti
        2.Burneşti
        3.Costiţă
        4.Lăzăreşti
        5.Loturi
        6.Valea Pechii
    73.Slobozia1.Slobozia
        2.Nigrişoara
    74.Stîlpeni1.Stîlpeni
        2.Dealu Frumos
        3.Livezeni
        4.Ogrezea
        5.Opreşti
        6.Piţigaia
        7.Rădeşti
    75.Stoeneşti1.Stoeneşti
        2.Bădeni
        3.Coteneşti
        4.Lunca Gîrţii
        5.Piatra
        6.Slobozia
        7.Valea Bădenilor
    76.Stolnici1.Stolnici
        2.Cochineşti
        3.Cotmeana
        4.Fîlfani
        5.Izbăşeşti
        6.Vlăşcuţa
    77.Suseni1.Suseni
        2.Burdeşti
        3.Cerşani
        4.Chiriţeşti
        5.Găleşeşti
        6.Odăeni
        7.Pădureni
        8.Strîmbeni
        9.Ştefăneşti
        10.Ţuţuleşti
    78.Ştefan cel Mare1.Ştefan cel Mare
        2.Glavacioc
    79.Şuici1.Şuici
        2.Ianculeşti
        3.Paltenu
        4.Păuleni
        5.Rudeni
        6.Valea Calului
    80.Teiu1.Teiu
        2.Leşile
    81.Tigveni1.Tigveni
        2.Bădislava
        3.Balileşti
        4.Bălteni
        5.Bîrseştii de Jos
        6.Bîrseştii de Sus
        7.Blaju
        8.Vlădeşti
    82.Ţiţeşti1.Ţiţeşti
        2.Bucşeneşti-Lotaşi
        3.Cişmea
        4.Valea Mănăstirii
        5.Valea Stînii
    83.Uda1.Uda
        2.Băduleşti
        3.Bărăneşti
        4.Braniştea
        5.Chiriteşti
        6.Cotu
        7.Dealu Bisericii
        8.Dealu Tolcesii
        9.Diconeşti
        10.Gorani
        11.Greabăn
        12.Lunguleşti
        13.Miercani
        14.Rîjleţu-Govora
        15.Romana
        16.Săliştea
    84.Ungheni1.Ungheni
        2.Colţu
        3.Găujani
        4.Goia
        5.Humele
        6.Satu Nou
    85.Valea Danului1.Valea Danului
        2.Băniceşti
        3.Bolculeşti
        4.Borobăneşti
        5.Verneşti
    86.Valea Iaşului1.Valea Iaşului
        2.Bădila
        3.Bărbălăteşti
        4.Borovineşti
        5.Cerbureni
        6.Mustăţeşti
        7.Ruginoasa
        8.Ungureni
        9.Valea Uleiului
    87.Vedea1.Vedea
        2.Bădicea
        3.Blejani
        4.Bureţeşti
        5.Chiriţeşti
        6.Chiţani
        7.Ciureşti
        8.Dincani
        9.Fata
        10.Frătici
        11.Izvoru de Jos
        12.Izvoru de Sus
        13.Lungani
        14.Mogoşeşti
        15.Prodani
        16.Raţoi
        17.Vata
        18.Veţişoara
        19.Vîrşeşti
    88.Vlădeşti1.Vlădeşti
        2.Coteasca
        3.Drăghescu
        4.Putina
  JUDEŢUL BACĂUcu reşedinţa în municipiul Bacău
    Municipii ...................................2
    Oraşe .......................................5
    Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor ....................................18
    Comune .....................................80
    - din care, suburbane ......................6
    Sate .......................................491
    - din care, aparţin oraşelor ..............-
  A.MUNICIPII
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunelor suburbane
    1.BACĂU1.Hemeiuş   1.Hemeiuş
              2.Fîntînele
              3.Lilieci
        2.Letea Veche   1.Letea Veche
              2.Holb
              3.Radomireşti
              4.Ruşi-Ciutea
              5.Siretu
        3.Măgura   1.Măgura
              2.Crihan
              3.Dealu Mare
              4.Sohodol
        4.Margineni   1.Mărgineni
              2.Baraţi
              3.Luncani
              4.Pădureni
              5.Podiş
              6.Poiana
              7.Trebeş
              8.Valea Budului
          Localitati componente ale municipiului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJSate componente ale comunei suburbane
    2.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ    
          2.Borzeşti
          3.Slobozia
        Comune suburbane  
        1.Gura Văii   1.Gura Văii
              2.Capăta
              3.Dumbrava
              4.Motoceşti
              5.Păltinata
              6.Temelia
        2.Ştefan cel Mare   1.Ştefan cel Mare
              2.Bogdana
              3.Buciumi
              4.Gutinaş
              5.Negoieşti
              6.Răcăuţi
              7.Rădeana
              8.Viişoara
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşuluiLocalitati componente ale oraşului
    1.BUHUŞI1.BUHUŞI
        2.Marginea
        3.Runcu
    2.COMĂNEŞTI1.COMĂNEŞTI
        2.Podei
        3.Vermeşti
    3.MOINEŞTI1.MOINEŞTI
        2.Găzărie
    4.SLĂNIC-MOLDOVA1.SLĂNIC-MOLDOVA
        2.Cerdac
        3.Cireşoaia
    5.TÎRGU OCNA1.TÎRGU OCNA
        2.Poieni
        3.Vîlcele
  C.COMUNE
    Nr. crtDenumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Agăş1.Agăş
        2.Beleghet
        3.Coşnea
        4.Cotumba
        5.Diaconeşti
        6.Goioasa
        7.Preluci
        8.Sulţa
    2.Ardeoani1.Ardeoani
        2.Leontineşti
    3.Asău1.Asău
        2.Apa Asău
        3.Ciobănuş
        4.Lunca Asău
        5.Paltiniş
        6.Straja
    4.Balcani1.Balcani
        2.Frumoasa
        3.Ludaşi
        4.Schitu Frumoasa
    5.Bereşti-Bistriţa1.Bereşti-Bistriţa
        2.Brad
        3.Ciumaşi
        4.Climeşti
        5.Dumbrava
        6.Făgeţel
        7.Iteşti
        8.Pădureni
    6.Bereşti-Tazlău1.Bereşti-Tazlău
        2.Boşoteni
        3.Enăcheşti
        4.Prisaca
        5.Româneşti
        6.Tescani
        7.Turluianu
    7.Berzunţi1.Berzunţi
        2.Buda
        3.Dragomir
    8.Bîrsăneşti1.Bîrsăneşti
        2.Albele
        3.Brăteşti
        4.Caraclău
    9.Blăgeşti1.Blăgeşti
        2.Buda
        3.Poiana Negustorului
        4.Ţirdenii Mari
        5.Valea lui Ion
    10.Bogdăneşti1.Bogdăneşti
        2.Filipeşti
    11.Brusturoasa1.Brusturoasa
        2.Buruieniş
        3.Buruienişu de Sus
        4.Camenca
        5.Cuchiniş
        6.Hîngăneşti
    12.Buhoci1.Buhoci
        2.Bijghir
        3.Buhocel
        4.Coteni
        5.Dospineşti
    13.Caşin1.Caşin
        2.Curiţa
    14.Caiuţi1.Caiuţi
        2.Blidari
        3.Boiştea
        4.Floreşti
        5.Heltiu
        6.Marceşti
        7.Popeni
        8.Pralea
        9.Vrînceni
    15.Cleja1.Cleja
        2.Somuşca
        3.Valea Mică
    16.Coloneşti1.Coloneşti
        2.Călini
        3.Poiana
        4.Satu Nou
        5.Spria
        6.Valea Mare
        7.Zăpodia
    17.Corbasca1.Corbasca
        2.Băcioiu
        3.Marvila
        4.Pogleţ
        5.Rogoaza
        6.Scărişoara
        7.Vîlcele
    18.Coţofăneşti1.Coţofăneşti
        2.Bîlca
        3.Boiştea de Jos
        4.Borşani
        5.Tămăşoaia
    19.Dămieneşti1.Dămieneşti
        2.Călugăreni
        3.Drăgeşti
        4.Pădureni
    20.Dărmăneşti1.Dărmăneşti
        2.Dărmăneasca
        3.Lapoş
        4.Păgubeni
        5.Plopu
        6.Sălătruc
    21.Dealu Morii1.Dealu Morii
        2.Banca
        3.Bălăneşti
        4.Blaga
        5.Boboş
        6.Bodeasa
        7.Bostăneşti
        8.Calapodeşti
        9.Căuia
        10.Dorofei
        11.Ghionoaia
        12.Grădeşti
        13.Neguleşti
        14.Tăvădăreşti
    22.Dofteana1.Dofteana
        2.Bogata
        3.Cucuieţi
        4.Hăghiac
        5.Larga
        6.Seaca
        7.Ştefan Vodă
    23.Faraoani1.Faraoani
    24.Filipeni1.Filipeni
        2.Bălaia
        3.Brad
        4.Frunteşti
        5.Mărăşti
        6.Pădureni
        7.Slobozia
        8.Valea Boţului
    25.Filipeşti1.Filipeşti
        2.Boanţa
        3.Cîrligi
        4.Corneşti
        5.Cotu Grosului
        6.Galbeni
        7.Hîrleşti
        8.Onişcani
    26.Găiceana1.Găiceana
        2.Arini
        3.Huţu
        4.Popeşti
    27.Ghimeş-Făget1.Făget
        2.Bolovăniş
        3.Făgetu de Sus
        4.Ghimeş
        5.Răchitiş
        6.Tărhăuşi
    28.Gîrleni1.Gîrlenii de Sus
        2.Gîrleni
        3.Lespezi
        4.Surina
    29.Glăvăneşti1.Glăvăneşti
        2.Frumuşelu
        3.Muncelu
        4.Putredeni
        5.Răzeşu
    30.Helegiu1.Helegiu
        2.Brătila
        3.Deleni
        4.Drăgugeşti
    31.Horgeşti1.Horgeşti
        2.Bazga
        3.Galeri
        4.Mărăscu
        5.Răcătău-Răzeşi
        6.Răcătău de Jos
        7.Recea
        8.Sohodor
    32.Huruieşti1.Huruieşti
        2.Căpoteşti
        3.Floreşti
        4.Fundoaia
        5.Ocheni
        6.Perchiu
        7.Prădaiş
    33.Izvoru Berheciului1.Izvoru Berheciului
        2.Antoheşti
        3.Băimac
        4.Făghieni
        5.Obîrşia
        6.Oţeleşti
        7.Pădureni
    34.Lipova1.Lipova
        2.Milosu
        3.Satu Nou
        4.Valea Caselor
        5.Valea Hogei
        6.Valea Mărului
        7.Valea Moşneagului
    35.Livezi1.Livezi
        2.Bălăneasa
        3.Orăşa
        4.Poiana
        5.Prăjoaia
        6.Scăriga
    36.Luizi-Călugăra1.Luizi-Călugăra
        2.Osebiţi
    37.Măgireşti1.Măgireşti
        2.Prăjeşti
        3.Stăneşti
        4.Şesuri
        5.Valea Arinilor
    38.Mănăstirea Caşin1.Mănăstirea Caşin
        2.Lupeşti
        3.Părvuleşti
        4.Scutaru
    39.Motoşeni1.Motoşeni
        2.Bîcleşti
        3.Chetreni
        4.Chicerea
        5.Cociu
        6.Cornăţelu
        7.Fîntînele
        8.Fundătura
        9.Gura Crăieşti
        10.Poiana
        11.Praja
        12.Rotăria
        13.Şendreşti
        14.Ţepoaia
    40.Negri1.Negri
        2.Brad
        3.Călineşti
        4.Mîgla
        5.Poiana
        6.Ursoaia
    41.Nicolae Bălcescu1.Nicolae Bălcescu
        2.Bălţata
        3.Buchila
        4.Galbeni
        5.Lărguţa
        6.Sărata
        7.Valea Seacă
    42.Oituz1.Oituz
        2.Călcîi
        3.Ferestrău-Oituz
        4.Hîrja
        5.Marginea
        6.Poiana Sărată
    43.Onceşti1.Onceşti
        2.Bărboasa
        3.Dealu Perjului
        4.Onceştii Vechi
        5.Satu Nou
        6.Tarniţa
        7.Taula
    44.Orbeni1.Orbeni
        2.Scurta
    45.Palanca1.Palanca
        2.Cădăreşti
        3.Ciugheş
        4.Pajiştea
        5.Popoiu
    46.Parava1.Parava
        2.Drăguşani
        3.Rădoaia
        4.Teiuş
    47.Parincea1.Parincea
        2.Barna
        3.Mileştii de Jos
        4.Mileştii de Sus
        5.Năneşti
        6.Năstăseni
        7.Poieni
        8.Satu Nou
        9.Văleni
        10.Vladnic
    48.Pînceşti1.Pînceşti
        2.Chilia Benei
        3.Dieneţ
        4.Fulgeriş
        5.Fundu Vaii
        6.Motoc
        7.Petreşti
        8.Soci
    49.Pîrgăreşti1.Pirgaresti
        2.Bahna
        3.Nicoreşti
        4.Pîrîu Boghii
        5.Satu Nou
    50.Pîrjol1.Pîrjol
        2.Băhnăşeni
        3.Bărneşti
        4.Băsăşti
        5.Cîmpeni
        6.Hăineala
        7.Pustiana
        8.Tărîţa
    51.Plopana1.Plopana
        2.Budeşti
        3.Dorneni
        4.Fundu Tutovei
        5.Iţcani
        6.Rusenii Răzeşi
        7.Rusenii de Sus
        8.Străminoasa
        9.Ţîgîra
    52.Podu Turcului1.Podu Turcului
        2.Bălăneşti
        3.Căbeşti
        4.Fichiteşti
        5.Giurgioana
        6.Hanţa
        7.Lehancea
        8.Plopu
        9.Racuşana
        10.Sîrbi
    53.Poduri1.Poduri
        2.Bucşeşti
        3.Cernu
        4.Cornet
        5.Negreni
        6.Prohozeşti
        7.Valea Şoşii
    54.Racova1.Racova
        2.Gura Văii
        3.Hălmăcioaia
        4.Ilieşi
    55.Răcăciuni1.Răcăciuni
        2.Ciucani
        3.Fundu Răcăciuni
        4.Gheorghe Doja
        5.Gîşteni
        6.Răstoaca
    56.Răchitoasa1.Răchitoasa
        2.Barcana
        3.Bucşa
        4.Buda
        5.Burdusaci
        6.Dănăila
        7.Dumbrava
        8.Farcaşa
        9.Fundătura Răchitoasa
        10.Hăghiac
        11.Magazia
        12.Moviliţa
        13.Oprişeşti
        14.Putini
        15.Tochilea
    57.Roşiori1.Roşiori
        2.Misihăneşti
        3.Neguşeni
        4.Poieni
        5.Valea Mare
        6.Valea Mică
    58.Sascut1.Sascut
        2.Bereşti
        3.Conţeşti
        4.Pănceşti
        5.Sascut-Sat
        6.Sehineni
        7.Valea Nacului
    59.Sănduleni1.Sănduleni
        2.Bîrzuleşti
        3.Coman
        4.Mateieşti
        5.Stufu
        6.Tisa
        7.Verşeşti
    60.Săuceşti1.Săuceşti
        2.Bogdan Vodă
        3.Costei
        4.Schineni
        5.Siretu
        6.Serbeşti
    61.Scorţeni1.Scorţeni
        2.Bogdneşti
        3.Floreşti
        4.Grigoreni
        5.Stejaru
        6.Şerpeni
    62.Secuieni1.Secuieni
        2.Băluşa
        3.Berbinceni
        4.Chiticeni
        5.Ciutureşti
        6.Fundeni
        7.Glodişoarele
        8.Odobeşti
        9.Tisa-Silvestri
        10.Valea Fînaţului
        11.Văleni
    63.Solonţ1.Solonţ
        2.Cucuieţi
        3.Sărata
    64.Stănişeşti1.Stănişeşti
        2.Baloteşti
        3.Belciuneasa
        4.Beneşti
        5.Crăieşti
        6.Gorgheşti
        7.Slobozia
        8.Slobozia Nouă
        9.Văleni
    65.Strugari1.Strugari
        2.Cetăţuia
        3.Iaz
        4.Nadişa
        5.Petricica
        6.Răchitişu
    66.Tamaşi1.Tamaşi
        2.Chetriş
        3.Furnicari
        4.Gioseni
    67.Tătărăşti1.Tătărăşti
        2.Cornii de Jos
        3.Cornii de Sus
        4.Drăgeşti
        5.Gherdana
        6.Giurgeni
        7.Ungureni
    68.Tîrgu Trotuş1.Tîrgu Trotuş
        2.Tuta
        3.Viişoara
    69.Traian1.Traian
        2.Bogdăneşti
        3.Hertioana de Jos
        4.Hertioana-Răzeşi
        5.Prăjeşti
        6.Zăpodia
    70.Ungureni1.Ungureni
        2.Bărtăşeşti
        3.Bibireşti
        4.Bota
        5.Boteşti
        6.Gîrla Anei
        7.Viforeni
        8.Zlătari
    71.Urechesti1.Urecheşti
        2.Cornăţel
        3.Lunca Dochiei
        4.Satu Nou
        5.Slobozia
    72.Valea Seacă1.Valea Seacă
        2.Cucova
    73.Vultureni1.Vultureni
        2.Bosia
        3.Dădeşti
        4.Dorneni
        5.Ghilăveşti
        6.Godineştii de Jos
        7.Godineştii de Sus
        8.Lichitişeni
        9.Medeleni
        10.Năzărioaia
        11.Reprivăţ
        12.Tomozia
        13.Ţigăneşti
        14.Valea Lupului
        15.Valea Merilor
        16.Valea Salciei
    74.Zemeş1.Zemeş
        2.Bolătău
  JUDETUL BIHOR
    cu reşedinţa în municipiul Oradea  
    Municipii ..................................1
    Oraşe ......................................7
    Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................................21
    Comune .....................................87
    - din care, suburbane ......................3
    Sate .......................................435
    - din care, aparţin oraşelor ...............-
  A.MUNICIPII
               
    Denumirea municipiuluiComune suburbaneSate componente ale comunei suburbane
    1.ORADEA1.Sînmartin1.Sînmartin
            2.Betfia
            3.Cihei
            4.Cordău
            5.Haieu
            6.Rontău
        2.Sîntandrei1.Sîntandrei
            2.Palota
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşului   Localitati componente ale oraşului  
    1.ALEŞD   1.ALEŞD  
          2.Pădurea Neagră  
          3.Peştiş  
          4.Tinăud  
        Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
        1.Aştileu   1.Aştileu
            2.Călăţea
            3.Chistag
            4.Peştere
    2.BEIUŞ   1.BEIUŞ  
          2.Delani  
    3.DR. PETRU GROZA      
    4.MARGHITA   1.MARGHITA  
          2.Cheţ  
          3.Ghenetea  
    5.NUCET   1.NUCET  
          2.Băiţa  
          3.Băiţa-Plai  
    6.SALONTA      
    7.VAŞCĂU   1.VAŞCĂU  
          2.Cîmp  
          3.Cîmp-Moţi  
          4.Coleşti  
          5.Vărzarii de Jos  
          6.Vărzarii de Sus  
  C.COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Abram1.Abram
        2.Cohani
        3.Dijir
        4.Iteu
        5.Iteu Nou
        6.Margine
        7.Satu Barbă
        8.Suiug
    2.Abrămuţ1.Abrămuţ
        2.Crestur
        3.Făncica
        4.Petreu
    3.Auşeu1.Auşeu
        2.Cacuciu Vechi
        3.Codrişoru
        4.Gheghie
        5.Grosi
        6.Luncşoara
    4.Avram Iancu1.Avram Iancu
        2.Ant
        3.Tămaşda
    5.Balc1.Balc
        2.Almaşu Mare
        3.Almaşu Mic
        4.Ghida
        5.Săldăbagiu de Barcău
    6.Batăr1.Batăr
        2.Arpăşel
        3.Talpoş
        4.Tăut
    7.Biharia1.Biharia
        2.Cauaceu
        3.Niuved
        4.Parhida
        5.Satu Nou
        6.Tămăşeu
    8.Boianu Mare1.Boianu Mare
        2.Corboaia
        3.Huta
        4.Păgaia
        5.Rugea
    9.Borod1.Borod
        2.Borozel
        3.Cetea
        4.Corniţel
        5.Şerani
        6.Valea Mare de Criş
    10.Borş1.Borş
        2.Santăul Mare
        3.Santăul Mic
        4.Sîntion
    11.Bratca1.Bratca
        2.Damiş
        3.Delureni
        4.Lorău
        5.Panoară
        6.Valea Crişului
    12.Brusturi1.Brusturi
        2.Cuieşd
        3.Loranta
        4.Orvişele
        5.Păuleşti
        6.Picleu
        7.Ţigăneştii de Criş
        8.Varasău
    13.Budureasa1.Budureasa
        2.Burda
        3.Saca
        4.Sălişte de Beiuş
        5.Teleac
    14.Buduslău1.Buduslău
        2.Albiş
    15.Bulz1.Bulz
        2.Munteni
        3.Remeţi
    16.Buntesti1.Bunteşti
        2.Brădet
        3.Dumbrăvani
        4.Ferice
        5.Leleşti
        6.Poienii de Jos
        7.Poienii de Sus
        8.Săud
        9.Stînceşti
    17.Cabesti1.Căbeşti
        2.Goila
        3.Gurbeşti
        4.Josani
        5.Sohodol
    18.Căpîlna1.Căpîlna
        2.Gînta
        3.Rohani
        4.Saldăbagiu Mic
        5.Suplacu de Tinca
    19.Cărpinet1.Cărpinet
        2.Izbuc
        3.Leheceni
        4.Ponoarele
    20.Cefa1.Cefa
        2.Ateaş
        3.Berechiu
        4.Bicaci
        5.Gepiu
        6.Inand
        7.Roit
        8.Sînnicolau Român
    21.Ceica1.Ceica
        2.Bucium
        3.Ceişoara
        4.Corbeşti
        5.Cotiglet
        6.Duşeşti
        7.Inceşti
    22.Cetariu1.Cetariu
        2.Paleu
        3.Săldăbagiu de Munte
        4.Şişterea
        5.Şuşturogi
        6.Tăutelec
        7.Uileacu de Munte
    23.Cherechiu1.Cherechiu
        2.Cheşereu
        3.Tîrguşor
    24.Chişlaz1.Chişlaz
        2.Chiraleu
        3.Hăuceşti
        4.Mişca
        5.Pocluşa de Barcău
        6.Sărsig
        7.Sînlazăr
    25.Ciuhoi1.Ciuhoi
        2.Cenaloş
        3.Sîniob
        4.Sfîrnaş
    26.Ciumeghiu1.Ciumeghiu
        2.Boiu
        3.Ghiorac
    27.Cîmpani1.Cîmpani
        2.Fînaţe
        3.Hîrseşti
        4.Sighiştel
        5.Valea de Sus
    28.Cociuba Mare1.Cociuba Mare
        2.Cărăsău
        3.Cheşa
        4.Petid
    29.Copăcel1.Copăcel
        2.Bucuroaia
        3.Chijic
        4.Poiana Tăşad
        5.Sărand
        6.Surduc
    30.Criştioru de Jos1.Criştioru de Jos
        2.Bîlc
        3.Criştioru de Sus
        4.Poiana
        5.Sălişte de Vaşcău
    31.Curăţele1.Curăţele
        2.Beiuşele
        3.Cresuia
        4.Nimăieşti
        5.Pociovelişte
    32.Curtuişeni1.Curtuişeni
        2.Văşad
    33.Derna1.Derna
        2.Dernişoara
        3.Sacalasău
        4.Sacalasău Nou
        5.Tria
    34.Diosig1.Diosig
        2.Ianca
        3.Mihai Bravu
        4.Roşiori
        5.Vaida
    35.Dobreşti1.Dobreşti
        2.Cornişeşti
        3.Crînceşti
        4.Hidişel
        5.Luncasprie
        6.Răcaş
        7.Topa de Jos
        8.Topa de Sus
    36.Drăgăneşti1.Drăgăneşti
        2.Belejeni
        3.Grădinari
        4.Livada Beiuşului
        5.Mizieş
        6.Păntăşeşti
        7.Sebiş
        8.Talpe
        9.Ţigăneştii de Beiuş
    37.Drăgeşti1.Drăgeşti
        2.Dicăneşti
        3.Stracoş
        4.Tăşad
        5.Topeşti
    38.Finiş1.Finiş
        2.Brusturi
        3.Fiziş
        4.Ioaniş
        5.Şuncuiş
    39.Girişu de Criş1.Girişu de Criş
        2.Cheresig
        3.Tărian
        4.Toboliu
    40.Hidişelu de Sus1.Hidişelu de Sus
        2.Hidişelu de Jos
        3.Mierlău
        4.Sîntelec
        5.Şumugiu
    41.Holod1.Holod
        2.Dumbrava
        3.Dumbrăviţa
        4.Forosig
        5.Hodiş
        6.Lupoaia
        7.Valea Mare de Codru
        8.Vintere
    42.Husasău de Tinca1.Husasău de Tinca
        2.Fonău
        3.Miersig
        4.Oşand
        5.Sititelec
    43.Ineu1.Ineu
        2.Botean
        3.Husasău de Criş
    44.Lazuri de Beiuş1.Lazuri de Beiuş
        2.Băleni
        3.Cusuiuş
        4.Hinchiriş
    45.Lăzăreni1.Lăzăreni
        2.Bicăcel
        3.Calea Mare
        4.Cărăndeni
        5.Cărănzel
        6.Gepiş
        7.Gruilung
        8.Miheleu
    46.Lungaşu de Jos1.Lugaşu de Jos
        2.Lugaşu de Sus
        3.Urvind
    47.Lunca1.Lunca
        2.Briheni
        3.Hotărel
        4.Seghişte
        5.Sîrbeşti
        6.Şuştiu
    48.Mădăras1.Mădăras
        2.Homorog
        3.Ianoşda
        4.Marţihaz
    49.Măgeşti1.Măgeşti
        2.Butani
        3.Cacuciu Nou
        4.Dobricioneşti
        5.Gălăşeni
        6.Josani
        7.Ortiteag
    50.Nojorid1.Nojorid
        2.Apateu
        3.Chişirid
        4.Leş
        5.Livada de Bihor
        6.Păuşa
        7.Şauaieu
    51.Olcea1.Olcea
        2.Călacea
        3.Hodişel
        4.Ucuriş
    59.Oşorhei1.Oşorhei
        2.Alparea
        3.Cheriu
        4.Feleheriu
        5.Fughiu
    53.Pietroasa1.Pietroasa
        2.Chişcău
        3.Cociuba Mică
        4.Giuleşti
        5.Gurani
        6.Măgura
        7.Moţeşti
    54.Pocola1.Pocola
        2.Feneriş
        3.Petrani
        4.Poietari
        5.Sînmartin de Beiuş
    55.Pomezeu1.Pomezeu
        2.Cimpani de Pomezeu
        3.Coşdeni
        4.Hidiş
        5.Lacu Sărat
        6.Sitani
        7.Spinuş de Pomezeu
        8.Vălani de Pomezeu
    56.Popeşti1.Popeşti
        2.Bistra
        3.Budoi
        4.Cuzap
        5.Varviz
        6.Vărzari
        7.Voivozi
    57.Răbăgani1.Răbăgani
        2.Albeşti
        3.Brăteşti
        4.Săliste de Pomezeu
        5.Săucani
        6.Vărăşeni
    58.Remetea1.Remetea
        2.Drăgoteni
        3.Meziad
        4.Petreasa
        5.Şoimuş
    59.Rieni1.Rieni
        2.Cucuceni
        3.Ghighişeni
        4.Petrileni
        5.Sudrigiu
        6.Valea de Jos
    60.Roşia1.Roşia
        2.Lazuri
    61.Săcădat1.Săcădat
        2.Borşa
        3.Săbolciu
    62.Săcueni1.Săcueni
        2.Cadea
        3.Ciocaia
        4.Cubulcut
        5.Olosig
        6.Sînnicolau de Munte
    63.Sălacea1.Salacea
        2.Otomani
    64.Sălard1.Sălard
        2.Hodoş
        3.Sîntimreu
    65.Sîmbata1.Sîmbata
        2.Copăceni
        3.Ogeşti
        4.Rogoz
        5.Rotăreşti
        6.Zăvoiu
    66.Sîrbi1.Sîrbi
        2.Almaşu Mic
        3.Burzuc
        4.Chioag
        5.Fegernic
        6.Fegernicu Nou
        7.Sarcău
    67.Spinuş1.Spinuş
        2.Ciuleşti
        3.Gurbeşti
        4.Nadar
        5.Sălişte
    68.Suplacu de Barcău1.Suplacu de Barcău
        2.Borumlaca
        3.Dolea
        4.Foglaş
        5.Valea Cerului
        6.Vîlcelele
    69.Şimian1.Şimian
        2.Şilindru
        3.Voivozi
    70.Şinteu1.Şinteu
        2.Huta Voivozi
        3.Socet
        4.Valea Tîrnei
    71.Şoimi1.Şoimi
        2.Borz
        3.Codru
        4.Dumbrăviţa de Codru
        5.Pocluşa de Beiuş
        6.Sînnicolau de Beiuş
        7.Ursad
        8.Urviş de Beiuş
    72.Şuncuiuş1.Şuncuiuş
        2.Bălnaca
        3.Bălnaca-Groşi
        4.Zece Hotare
    73.Tarcea1.Tarcea
        2.Adoni
        3.Galoşpetreu
    74.Tărcaia1.Tărcaia
        2.Mierag
        3.Tărcaiţa
        4.Totoreni
    75.Tăuteu1.Tăuteu
        2.Bogei
        3.Chiribiş
        4.Ciutelec
        5.Poiana
    76.Tileagd1.Tileagd
        2.Bălaia
        3.Călătani
        4.Poşoloaca
        5.Tilecuş
        6.Uileacu de Criş
    77.Tinca1.Tinca
        2.Belfir
        3.Girişu Negru
        4.Gurbediu
        5.Rîpa
    78.Tulca1.Tulca
        2.Căuaşd
    79.Ţeţchea1.Ţeţchea
        2.Hotar
        3.Subpiatră
        4.Telechiu
    80.Uileacu de Beiuş1.Uileacu de Beiuş
        2.Forău
        3.Prisaca
        4.Vălanii de Beiuş
    81.Vadu Crişului1.Vadu Crişului
        2.Birtin
        3.Tomnatic
        4.Topa de Criş
    82.Valea lui Mihai1.Valea lui Mihai
    83.Viişoara1.Viişoara
        2.Izvoarele
        3.Pădureni
        4.Reghea
    84.Vîrciorog1.Vîrciorog
        2.Fîşca
        3.Surducel
        4.Şerghiş
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDcu reşedinţa în municipiul Bistriţa
    Municipiul ..................................1
    Oraşe .......................................3
    Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................................14
    Comune .....................................53
    - din care, suburbane ......................-
    Sate ......................................235
    - din care, aparţin oraşelor ...............3
  A.MUNICIPII
    Denumirea municipiuluiLocalitati componente ale municipiului
    1.BISTRIŢA1.BISTRIŢA
        2.Ghinda
        3.Sărata
        4.Sigmir
        5.Slătiniţa
        6.Unirea
        7.Viişoara
  B.ORAŞE
    Denumirea oraşului   Sate ce aparţin oraşului
    1.BECLEAN   1.Coldău
          2.Figa
          3.Rusu de Jos
        Localitati componente ale oraşului  
    2.NĂSĂUD1.NĂSĂUD  
        2.Liviu Rebreanu  
        3.Luşca  
    3.SÎNGEORZ-BĂI1.SÎNGEORZ-BĂI  
        2.Cormaia  
        3.Valea Borcutulul  
  C.COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Bistriţa Bîrgăului1.Bistriţa Bîrgăului
        2.Colibiţa
    2.Braniştea1.Braniştea
        2.Cireşoaia
        3.Măluţ
    3.Rudacu de Jos1.Rudacu de Jos
        2.Buduş
        3.Jelna
        4.Monariu
        5.Simioneşti
    4.Budeşti1.Budeşti
        2.Budeşti-Fînaţe
        3.Ţagu
        4.Ţăgşoru
    5.Căianu Mic1.Căianu Mic
        2.Căianu Mare
        3.Ciceu-Poieni
        4.Dobric
        5.Dobricel
        6.Dumbrăviţa
    6.Cetate1.Satu Nou
        2.Budacu de Sus
        3.Dumitriţa
        4.Orheiu Bistriţei
        5.Petriş
        6.Ragla
    7.Ciceu-Giurgeşti1.Ciceu-Giurgeşti
        2.Breaza
        3.Dumbrăveni
        4.Negrileşti
        5.Purcărete
    8.Chiochiş1.Chiochiş
        2.Apatiu
        3.Bozieş
        4.Buza Cătun
        5.Cheţiu
        6.Jimbor
        7.Manic
        8.Sînnicoară
        9.Strugureni
        10.Ţentea
    9.Chiuza1.Chiuza
        2.Mireş
        3.Piatra
        4.Săsarm
    10.Coşbuc1.Coşbuc
        2.Bichigiu
    11.Dumitra1.Dumitra
        2.Cepari
        3.Tărpiu
    12.Feldru1.Feldru
        2.Nepos
    13.Galaţii Bistriţei1.Galaţii Bistriţei
        2.Albeştii Bistriţei
        3.Dipşa
        4.Herina
        5.Tonciu
    14.Ilva Mare1.Ilva Mare
        2.Ivăneasa
    15.Ilva Mică1.Ilva Mică
    16.Josenii Birgaului1.Josenii Bîrgăului
        2.Mijlocenii Bîrgăului
        3.Rusu Bîrgăului
        4.Strîmba
    17.Lechinţa1.Lechinţa
        2.Bungard
        3.Chiraleş
        4.Sîngeorzu Nou
        5.Sîniacob
        6.Ţigău
        7.Vermeş
    18.Leşu1.Leşu
        2.Lunca Leşului
    19.Livezile1.Livezile
        2.Cuşma
        3.Dorolea
        4.Dumbrava
        5.Valea Poenii
    20.Lunca Ilvei1.Lunca Ilvei
    21.Maieru1.Maieru
        2.Anieş
    22.Matei1.Matei
        2.Bidiu
        3.Corvineşti
        4.Enciu
        5.Fîntînele
        6.Moruţ
    23.Măgura Ilvei1.Măgura Ilvei
        2.Arşiţa
        3.Poiana Ilvei
    24.Mărişelu1.Mărişelu
        2.Bîrla
        3.Domneşti
        4.Jeica
        5.Măgurele
        6.Neteni
        7.Sîntioana
    25.Miceştii de Cîmpie1.Miceştii de Cîmpie
        2.Fîntîniţa
        3.Visuia
    26.Milaş1.Milaş
        2.Comlod
        3.După Deal
        4.Ghemeş
        5.Hirean
        6.Orosfaia
    27.Monor1.Monor
        2.Gledin
    28.Nimigea1.Nimigea de Jos
        2.Floreşti
        3.Mintiu
        4.Mititei
        5.Mocod
        6.Mogoşeni
        7.Nimigea de Sus
        8.Tăure
    29.Nuşeni1.Nuşeni
        2.Beudiu
        3.Dumbrava
        4.Feleac
        5.Malin
        6.Rusu de Sus
        7.Viţa
    30.Parva1.Parva
    31.Petru Rareş1.Reteag
        2.Baţa
        3.Ciceu-Corabia
        4.Ciceu-Mihăieşti
        5.Leleşti
    32.Prundu Bîrgăului1.Prundu Bîrgăului
        2.Susenii Bîrgăului
    33.Rebra1.Rebra
    34.Rebrişoara1.Rebrişoara
        2.Gersa I
        3.Gersa II
        4.Poderei
    35.Rodna1.Rodna
        2.Valea Vinului
    36.Romuli1.Romuli
        2.Dealu Ştefăniţei
    37.Salva1.Salva
        2.Runcu Salvei
    38.Silivaşu de Cîmpie1.Silivaşu de Cîmpie
        2.Draga
        3.Fînaţele Silivaşului
        4.Porumbenii
    39.Sînmihaiu de Cîmpie1.Sînmihaiu de Cîmpie
        2.Brăteni
        3.La Curte
        4.Sălcuţa
        5.Stupini
        6.Zoreni
    40.Spermezeu1.Spermezeu
        2.Hălmăsău
        3.Lunca Borlesei
        4.Păltineasa
        5.Sita
        6.Şesuri Spermezeu-Vale
    41.Şanţ1.Şanţ
        2.Valea Mare
    42.Şieu1.Şieu
        2.Ardan
        3.Posmuş
        4.Şoimuş
    43.Şieu-Măgheruş1.Şieu-Măgheruş
        2.Arcalia
        3.Chintelnic
        4.Crainimăt
        5.Podirei
        6.Sărăţel
        7.Valea Măgheruşului
    44.Şieu-Odorhei1.Şieu-Odorhei
        2.Agrişu de Jos
        3.Agrişu de Sus
        4.Bretea
        5.Coasta
        6.Cristur-Şieu
        7.Şirioara
    45.Şieuţ1.Şieuţ
        2.Lunca
        3.Ruştior
        4.Sebiş
    46.Şintereag1.Şintereag
        2.Blăjenii de Jos
        3.Blăjenii de Sus
        4.Caila
        5.Cociu
        6.Şieu-Sfîntu
        7.Şintereag-Gară
    47.Teaca1.Teaca
        2.Archiud
        3.Budurleni
        4.Ocniţa
        5.Pinticu
        6.Viile Tecii
    48.Telciu1.Telciu