ORDIN nr. 668 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 6 iunie 2017    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
    Alexandru Petrescu
    Bucureşti, 24 mai 2017.Nr. 668.  +  ANEXĂREGULAMENT din 24 mai 2017