HOTĂRÂRE nr. 624 din 2 august 1999pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 6 august 1999    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) şi ale art. 65 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se autorizeaza Agenţia Română de Dezvoltare sa evalueze şi sa certifice programele de restructurare ale societăţilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 3După litera h) de la alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce litera h^1 ) cu următorul cuprins:"h^1 ) evalueaza şi certifica programele de restructurare ale societăţilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor."  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, ministerele de resort, Agenţia Română de Dezvoltare şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi consiliile locale sau judeţene vor lua măsurile necesare în vederea aplicării prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Consiliului deadministraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Radu SarbuPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu  +  AnexăNORMA 02/08/1999