HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 mai 2017privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 24 mai 2017  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2)-(5) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe numeşte domnul Nicolăescu Gheorghe-Eugen în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 24 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 24 mai 2017.Nr. 42.----