HOTĂRÂRE nr. 580 din 22 iulie 1999privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 27 iulie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, se completează cu articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Finanţarea de la bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului a lucrărilor prevăzute în program va continua până la realizarea stadiilor fizice stabilite în anexa. (2) Costul total al lucrărilor, prevăzut în anexa, va fi actualizat anual în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor ca urmare a efectelor inflaţiei. (3) Costurile individuale estimate ale lucrărilor care fac obiectul programului vor putea fi modificate corespunzător valorilor rezultate în urma finalizarii licitaţiilor de execuţie. (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, la cererea justificată a consiliilor judeţene, poate opera modificări în listele cuprinzând lucrările care fac obiectul programului şi asupra valorilor totale pe judeţe, în cazul apariţiei unor situaţii speciale - alunecări de teren, inundaţii, dezafectari sau reclasari de drumuri comunale aprobate prin program, infestari ale panzei freatice şi altele -, cu condiţia ca valoarea totală a lucrărilor prevăzută în anexa, actualizată anual în conformitate cu evoluţia indicilor de creştere a preţurilor ca urmare a efectelor inflaţiei, sa rămână nemodificata."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu-----------