ORDIN nr. 147/401/573/2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 147 din 2 martie 2017
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 401 din 14 martie 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 573 din 7 aprilie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.543/MT din 27.02.2017,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat
   +  ANEXĂADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNEˮOperatorul economic Societatea Comercială EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.Sediul/Adresa: municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304Cod unic de înregistrare: 18856244
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2017
                                                                    mii lei┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│         │                                               │Nr.│ Propuneri ││         │                INDICATORI                     │rd.│  an 2017  │├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│  0 │  1 │                    2                          │ 3 │     4     │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I.  │ │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)          │ 1 │     29.580│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │1│  │Venituri totale din exploatare, din care:      │ 2 │     29.570││    ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în       │ 3 │           ││    │ │  │  │vigoare                                     │   │           ││    ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în     │ 4 │           ││    │ │  │  │vigoare                                     │   │           ││    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │2│  │Venituri financiare                            │ 5 │         10││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │3│  │Venituri extraordinare                         │ 6 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II  │ │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)      │ 7 │     28.730│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:            │ 8 │     28.670││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii               │ 9 │     11.885││    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte     │10 │        335││    │ │  │asimilate                                      │   │           ││    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care:            │11 │     14.743││    │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │     10.918││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C1│ch. cu salariile                            │13 │      9.600││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C2│bonusuri                                    │14 │      1.318││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:    │15 │           ││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente  │   │           ││    │ │  │  │disponibilizărilor de personal              │16 │           ││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat  │17 │      1.272││    │ │  │  │şi a altor organe de conducere şi control,  │   │           ││    │ │  │  │comisii şi comitete                         │   │           ││    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia      │18 │      2.553││    │ │  │  │socială, fondurile speciale şi alte         │   │           ││    │ │  │  │obligaţii legale                            │   │           ││    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │D.│alte cheltuieli de exploatare                  │19 │      1.707││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │2│  │Cheltuieli financiare                          │20 │         60││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │3│  │Cheltuieli extraordinare                       │21 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │22 │        850│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │  │IMPOZIT PE PROFIT                              │23 │        136│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V  │ │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │24 │        714││    │ │  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │1│  │Rezerve legale                                 │25 │         43││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │2│  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale   │26 │           ││    │ │  │prevăzute de lege                              │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │           ││    │ │  │precedenţi                                     │27 │          0││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare     │28 │           ││    │ │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           ││    │ │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           ││    │ │  │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│   │           ││    │ │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           ││    │ │  │aferente acestor împrumuturi                   │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │5│  │Alte repartizări prevăzute de lege             │29 │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │6│  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │   │           ││    │ │  │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                   │30 │        671││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           ││    │ │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult        │   │           ││    │ │  │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar    │   │           ││    │ │  │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           ││    │ │  │în exerciţiul financiar de referinţă           │31 │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │8│  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau  │   │           ││    │ │  │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           ││    │ │  │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/  │   │           ││    │ │  │companiilor naţionale şi societăţilor cu       │   │           ││    │ │  │capital integral sau majoritar de stat,        │   │           ││    │ │  │din care:                                      │32 │        336││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat         │33 │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local           │33a│           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari           │34 │        336│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │        335││    │ │  │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │   │           ││    │ │  │şi constituie sursă proprie de finanţare       │   │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI  │ │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                  │36 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,     │37 │           ││    │ │  │din care                                       │   │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │a)│cheltuieli materiale                           │38 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │b)│cheltuieli cu salariile                        │39 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii      │40 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate           │41 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │e)│alte cheltuieli                                │42 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │43 │      6.833│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │1│  │Alocaţii de la buget                           │44 │           │├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │ │  │  │alocaţii bugetare aferente plăţii           │45 │           ││    │ │  │  │angajamentelor din anii anteriori           │   │           │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX  │ │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                   │46 │      6.000│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X   │ │  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │47 │           │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │1│  │Nr. de personal prognozat la finele anului     │48 │        291││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │2│  │Nr. mediu de salariaţi total                   │49 │        281││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │3│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │      3.095││    │ │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură     │   │           ││    │ │  │salarială *)                                   │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │4│  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │      2.847││    │ │  │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │   │           ││    │ │  │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000                         │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │5│  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe  │52 │     105,23││    │ │  │total personal mediu (mii lei/persoană)        │   │           ││    │ │  │(Rd.2/Rd.49)                                   │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │6│  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe    │53 │           ││    │ │  │total personal mediu (cantitate produse finite/│   │           ││    │ │  │persoană)                                      │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │7│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │54 │        971││    │ │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                               │   │           ││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │8│  │Plăţi restante                                 │55 │        200││    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│    │9│  │Creanţe restante                               │56 │      3.000│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘*ST* Notă
      *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
  ----