ORDIN nr. 345 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional „Tabere studenţeşti 2017“ şi alte activităţi privind segmentul studenţesc
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“;– Nota de fundamentare nr. 337 din 4 aprilie 2017,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional „Tabere studenţeşti 2017“ şi alte activităţi privind segmentul studenţesc, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de le Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi caselor de cultură ale studenţilor, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 440/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional „Tabere studenţeşti 2016“ şi alte activităţi privind segmentul studenţesc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 27 mai 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 345.  +  Anexă METODOLOGIE din 12 aprilie 2017