ORDIN nr. 322 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017  Având în vedere:– Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020; – Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri;– Nota de fundamentare nr. 308 din 30.03.2017,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 329/2016**). Notă
  **) Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 329/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Bucureşti, 4 aprilie 2017.Nr. 322.  +  Anexă METODOLOGIE din 4 aprilie 2017