HOTĂRÂRE nr. 526 din 31 iulie 1991privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 august 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 august 1991, pensiile de asigurări sociale de stat, în cuantumurile rezultate după aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 219/1991, se majorează în medie cu 31 la suta.  +  Articolul 2 (1) Pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta şi pensiile de invaliditate gradul II se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 2. (3) Pensiile de invaliditate gradul I se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 3. (4) Pensiile de invaliditate gradul III se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 4. (5) Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Pensiile existente la data aplicării prezentei hotărîri, precum şi pensiile ce se vor stabili ulterior nu vor putea fi mai mici de:- 3.700 lei pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală;- 3.000 lei pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta şi pensia de invaliditate gradul II;- 3.500 lei pensia de invaliditate gradul I;- 2.100 lei pensia de invaliditate gradul III.  +  Articolul 4Pensiile militare şi pensiile invalizilor de război se majorează în procentele şi condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre pentru pensiile de asigurări sociale de stat.  +  Articolul 5Pensionarilor urmaşi de asigurări sociale de stat, militari şi I.O.V.R. li se acordă 50, 75 sau 100 la suta din majorarea aferentă pensiei titularului, conform anexei nr. 1, după cum sînt în plata unu, doi, trei sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 6Ajutoarele sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat se majorează la 2.000 lei lunar.  +  Articolul 7Se recomanda sectoarelor de activitate cu sisteme proprii de asigurări sociale şi pensii să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri.  +  Articolul 8Majorarea prevăzută de prezenta hotărîre se aplică şi pensiilor ce se vor stabili după 1 august 1991, în cazul persoanelor care îşi aleg ca baza de calcul, potrivit legii, numai salariile anterioare datei de 1 august 1991.  +  Articolul 9Se autoriza Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sa modifice indicatorii financiari ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991 cu influentele ce decurg din majorarea pensiilor prevăzute de prezenta hotărîre.Influentele rezultate din majorarea pensiilor militare I.O.V.R. vor fi plătite din fondurile prevăzute în bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991, urmând ca modificarea prevederilor de cheltuieli bugetare şi acoperirea financiară a acestora să se stabilească şi să se aprobe o dată cu influentele asupra bugetului administraţiei centrale de stat, rezultate din generalizarea liberalizarii preţurilor şi din indexarea salariilor.PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN  +  Anexa 1                             TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii
           
    Nivelul actual al pensiilor - lei -Procent de majorareNivelul pensieidupă majorare
    minim - lei -maxim - lei -
    Pînă la 2.60044,03.700-
    2.601 - 2.80039,63.7003.910
    2.801 - 3.00036,33.9104.090
    3.001 - 3.20033,44.0904.270
    3.201 - 3.50029,74.2704.540
    3.501 - 4.00024,84.5404.990
    4.001 - 4.50020,94.9905.440
    4.501 - 5.00017,85.4405.890
    5.001 - 5.50015,35.8906.340
    5.501 - 6.00013,26.3406.790
    6.001 - 6.50011,46.7907.240
    Peste 6.5009,97.240  
   +  Anexa 2                             TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta şi a celor de invaliditate gradul II, diferenţiate pe niveluri de pensii
    Nivelul actual al pensiilor - lei -Procent de majorareNivelul pensiei după majorare
    minim - lei -maxim - lei -
    Pînă la 2.30032,23.000-
    2.301 - 2.40030,03.0003.120
    2.401 - 2.60026,93.1203.300
    2.601 - 2.80024,33.3003.480
    2.801 - 3.00022,03.4803.660
    3.001 - 3.50018,93.6604.160
    3.501 - 4.00014,04.1604.560
    4.001 - 4.50011,34.5605.010
    4.501 - 5.0009,25.0105.460
    5.001 - 5.5007,55.4605.910
    5.501 - 6.0006,05.9106.360
    6.001 - 6.5004,86.3606.810
    Peste 6.5003,76.810  
   +  Anexa 3                             TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat gradul I de invaliditate, diferenţiate pe niveluri de pensii
    Nivelul actual al pensiilor - lei -Procent de majorareNivelul pensieidupă majorare
    minim - lei -maxim - lei -
    Pînă la 2.50044,63.500-
    2.501 - 2.60041,23.5003.670
    2.601 - 2.80037,53.6703.850
    2.801 - 3.00034,33.8504.030
    3.001 - 3.50028,04.0304.480
    3.501 - 4.00023,24.4804.930
    4.001 - 4.50019,64.9305.380
    4.501 - 5.00016,65.3805.830
    5.001 - 5.50014,25.8306.280
    5.501 - 6.00012,26.2806.730
    6.001 - 6.50010,56.7307.180
    Peste 6.5009,07.180  
   +  Anexa 4                             TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat gradul III de invaliditate, diferenţiate pe niveluri de pensii
           
    Nivelul actual al pensiilor - lei -Procent de majorareNivelul pensieidupă majorare
    minim - lei -maxim - lei -
    Pînă la 1.75020,02.100-
    1.751 - 1.90017,42.1002.230
    1.901 - 2.00016,02.2302.320
    2.001 - 2.20013,62.3202.500
    2.201 - 2.50010,82.5002.770
    2.501 - 2.7009,32.7702.950
    2.701 - 3.0007,32.9503.220
    3.001 - 3.2006,23.2203.400
    3.201 - 3.5004,93.4003.670
    3.501 - 3.7004,13.6703.850
    3.701 - 4.0003,03.8504.120
    4.001 - 4.2002,64.1204.310
    Peste 4.2002,04.310
  ----------------