LEGE nr. 31 din 27 martie 2017pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 29 martie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul 4 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Societăţile agricole se pot transforma, în condiţiile legii, în societăţi cu respectarea dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru o perioadă de 5 ani de la constituirea noii societăţi, părţile sociale sau acţiunile circulă cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţilor, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Cererea de transformare a societăţii agricole în societate însoţită de dovada verificării disponibilităţilor şi rezervării de firmă eliberate de oficiul registrului comerţului se depune la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea agricolă, care se radiază de drept.  +  Articolul IISocietăţilor transformate potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare şi completările aduse prin prezenta lege, le sunt aplicabile prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIMinisterul Finanţelor Publice, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, va elabora norme metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 martie 2017.Nr. 31.----