HOTĂRÂRE nr. 145 din 22 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului pe noile funcţii şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea procedurii legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 22 martie 2017.Nr. 145.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Naţional de Statistică
  *Font 7*                  ┌────────────────────────┐                                      ┌─────────────────────────┐                  │  Cabinet preşedinte    ├──┐                               ┌───┤Serviciul de audit intern│                  └────────────────────────┘  │                               │   └─────────────────────────┘                  ┌────────────────────────┐  │     ┌───────────────────┐     │   ┌─────────────────────────────────────┐                  │Serviciul juridic şi    │  │     │                   │     ├───┤Corpul de control al preşedintelui*2)│                  │contencios              ├──┼─────┤     PREŞEDINTE    ├─────┤   └─────────────────────────────────────┘                  └────────────────────────┘  │     │                   │     │   ┌─────────────────────────┐                  ┌────────────────────────┐  │     └─────────┬─────────┘     └───┤Direcţia de comunicare   │                  │Direcţia instrumente    │  │               │                   └─────────────────────────┘                  │inovatoare în statistică├──┘               │                  └────────────────────────┘                  │                  ┌------------------------┐                  │                  |Colegiul INS*1)         ├------------------┤                  └------------------------┘                  │                                            ┌─────────────────┤                            ┌───────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐                            │               │                 │                                     │                     │                    ┌───────┴──────┐        │           ┌─────┴────────┐                      ┌─────┴────────┐            │                    │VICEPREŞEDINTE│        │           │VICEPREŞEDINTE│                      │VICEPREŞEDINTE│            │                    └───┬──────────┘        │           └───────┬──────┘                      └────────┬─────┘            │                        │                   │           ┌───────┴────────────┐                         │           ┌──────┴──────────┐                        │                   │  ┌────────┴────────┐  ┌────────┴────────┐       ┌────────┴────────┐  │SECRETAR GENERAL │┌────────────────┐      │                   │  │Direcţia generală│  │Direcţia generală│       │Direcţia generală│  └────────────┬────┘│Direcţia de     │      │                   │ ┌┤de statistică    │ ┌┤de demografie şi │     ┌─┤de IT şi         │               ││afaceri europene├─┐    │                   │ ││economică        │ ││statistică       │     │ │infrastructură   │       ┌───────┴─────────┐│şi cooperare    │ │    │                   │ │└─────────────────┘ ││socială          │     │ │statistică       │  ┌────┤Direcţia generală││internaţională  │ │    │                   │ │                    │└─────────────────┘     │ └─────────────────┘  │    │de management    │└────────────────┘ ├────┤                   │ │                    │                        │                      │    │al resurselor    │┌────────────────┐ │    │                   │ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐   │  ┌───────────────┐   │    └─────────────────┘│Unitate de      │ │    │                   │ │ │Direcţia de     │ │ │Direcţia de studii│   │  │Direcţia de    │   │  ┌─────────────────┐│politici publice├─┘    │                   │ ├─┤statistici agri-│ ├─┤proiecţii demogra-│   │  │proiectare şi  │   ├──┤Direcţia de      ││      *3)       │      │                   │ │ │cole şi de mediu│ │ │fice şi recensă-  │   ├──┤întreţinere a  │   │  │buget şi         │└────────────────┘      │                   │ │ └────────────────┘ │ │mântul populaţiei │   │  │aplicaţiilor IT│   │  │contabilitate    │                        │                   │ │                    │ └──────────────────┘   │  └───────────────┘   │  └─────────────────┘          ┌─────────────┴──────┐            │ │ ┌────────────────┐ │ ┌───────────────────┐  │  ┌───────────────┐   │  ┌─────────────────┐          │                    │            │ │ │Direcţia de     │ │ │Direcţia de calcul │  │  │Direcţia de    │   │  │Direcţia de      │ ┌────────┴────────┐  ┌────────┴────────┐   │ │ │statistică a    │ ├─┤al indicatorilor   │  │  │administrare a │   ├──┤resurse umane    │ │Direcţia generală│  │Direcţia generală│   │ ├─┤indicatorilor   │ │ │privind populaţia  │  │  │sistemului     │   │  └─────────────────┘ │de conturi       │  │de exploatare şi │   │ │ │economici pe    │ │ │şi migraţia externă│  ├──┤informatic     │   │  ┌─────────────────┐┌┤naţionale şi     │ ┌┤gestionare a     │   │ │ │termen scurt    │ │ └───────────────────┘  │  │statistic şi   │   │  │Direcţia de      │││sinteze          │ ││surselor de date │   │ │ └────────────────┘ │                        │  │inginerie de   │   ├──┤achiziţii,       │││macroeconomice   │ ││statistice       │   │ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐   │  │sistem         │   │  │investiţii şi    ││└─────────────────┘ │└─────────────────┘   │ │ │Direcţia de     │ │ │Direcţia de       │   │  └───────────────┘   │  │servicii         ││                    │                      │ ├─┤statistici      │ └─┤statistică socială│   │  ┌───────────────┐   │  │administraţie    ││ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ │ │structurale ale │   └──────────────────┘   │  │Direcţia de    │   │  │generală         │├─┤Direcţia conturi│ ├─┤Direcţia Registrul│ │ │ │întreprinderii  │                          │  │editare a      │   │  └─────────────────┘│ │naţionale       │ │ │statistic al      │ │ │ └────────────────┘                          └──┤publicaţiilor  │   │  ┌─────────────────┐│ └────────────────┘ │ │întreprinderilor  │ │ │ ┌────────────────┐                             │statistice     │   │  │Direcţia         ││ ┌────────────────┐ │ └──────────────────┘ │ │ │Direcţia        │                             └───────────────┘   └──┤gestionare       │├─┤Direcţia de     │ │ ┌──────────────────┐ │ └─┤statisticii     │                                                    │spaţii în vederea││ │statistica      │ │ │Direcţia de       │ │   │comerţului      │                                                    │închirierii      ││ │preţurilor      │ │ │administrare,     │ │   │exterior        │                                                    └─────────────────┘│ └────────────────┘ └─┤procesare surse   │ │   └────────────────┘│ ┌────────────────┐   │administrative    │ ││ │Direcţia de     │   └──────────────────┘ │└─┤diseminare date │                        │  │statistice      │                        │  └────────────────┘                        │                                ┌───────────┴────────┐                         ┌──────┴──────┐      ┌──────┴──────┐                         │ 8 direcţii  │      │ 34 direcţii │                         │ regionale de│      │ judeţene de │                         │ statistică  │      │ statistică  │                         └─────────────┘      └─────────────┘ Notă
      *1) se organizează şi funcţionează prin ordin al Preşedintelui;
      *2) se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment;
      *3) se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.
  -----