HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 martie 2017.Nr. 14.  +  AnexăCOMPONENŢA NOMINALĂ ŞI CONDUCEREADelegaţiei permanente a Parlamentului României laAdunarea Parlamentară a Mediteranei1. Florin Iordache, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD - preşedinte2. Meiroşu Marilena-Emilia, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3. Soporan Aurel-Horea, senator, membru al Grupului parlamentar PSD4. Mareş Mara, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL5. Stoica Bogdan-Alin, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale----