ORDIN nr. 13 din 1 februarie 2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 13 din 1 februarie 2017
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Nr. 142 din 17 februarie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 300 din 16 ianuarie 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 106.276 din 14 februarie 2017 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 7 pct. A, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea

  Viceprim-ministru,

  ministrul mediului,

  Daniel Constantin
   +  Anexa 1Valorile stocurilor, TAC-ului şi efortului de pescuit pentruprincipalele specii de peşti din Marea Neagră pentru anul 2017 ┌────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐ │ Specia │ Stoc (t) │ Captura totală │ Efort de pescuit │ │ │(sector românesc)│ admisibilă*) (t) │ (nr. de ambarcaţiuni) │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Şprot │ 49.903 │ 3442,5 │Efortul de pescuit nu va │ │ │ │ │depăşi valorile │ │ │ │ │înregistrate şi raportate │ │ │ │ │în anul 2016. │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Bacaliar │ 7.112-4.939 │ 500 │Efortul de pescuit nu va │ │ │ │ (captură │depăşi valorile │ │ │ │ complementară) │înregistrate şi raportate │ │ │ │ │în anul 2016. │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Guvizi │ 300-350 │ 30 │Efortul de pescuit nu va │ │ │ │ │depăşi valorile │ │ │ │ │înregistrate şi raportate │ │ │ │ │în anul 2016. │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Calcan │ 743-999 │ 43,2 │Efortul de pescuit nu va │ │ │ │ │depăşi valorile │ │ │ │ │înregistrate şi raportate │ │ │ │ │în anul 2016. │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Rechin │ 1.657-235 │maximum 13,2/numai│Efortul de pescuit nu va │ │ │ │captură accidenta-│depăşi valorile înregis- │ │ │ │lă │trate şi raportate în anul│ │ │ │ │2016 │ ├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │Rapană │ 13.000-14.000 │ 8.000 │Efortul de pescuit nu va │ │ │ │ │depăşi valorile înregis- │ │ │ │ │trate şi raportate în anul│ │ │ │ │2016. │ └────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona "Marea Neagră" şi zona "Bazinele Mării Negre".

  ──────────
   +  Anexa 2Captura totală admisibilă pe specii de peşti şi complexuri acvatice pentruanul 2017 în perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"*Font 7* ┌────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ Specia/Zona │ Total │Dunăre │Gorgova│Insula │Bazine │Marea │Matiţa │Razim │Roşu │Somova │Şontea │ │crt.│ │ [kg] │ [kg] │-Uzlina│Dranov │Marea │Neagră │Merhei │Sinoe │Puiu │Parcheş│Fortuna│ │ │ │ │ │ [kg] │ [kg] │Neagră │ [kg] │ [kg] │ [kg] │[kg] │ [kg] │ [kg] │ │ │ │ │ │ │ │*) [kg]│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Abramis brama danubii (plătică) │ 206254│ 40693│ 6603│ 9929│ 4268│ 0│ 1002│ 118357│ 17183│ 6323│ 1896│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Alosa tanaica (rizeafcă) │ 6987│ 738│ 0│ 0│ 23│ 6226│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) │ 604078│ 520823│ 0│ 0│ 16289│ 66966│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Aspius aspius (avat) │ 6917│ 4533│ 69│ 0│ 0│ 0│ 37│ 1374│ 320│ 578│ 6│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Barbus barbus (mreană) │ 1167│ 902│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 36│ 0│ 229│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Blicca bjoerkna (batcă) │ 8951│ 6252│ 0│ 10│ 0│ 0│ 20│ 59│ 76│ 2513│ 21│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │Carassius auratus gibelio (caras auriu) │2049160│ 435831│ 252475│ 77601│ 9807│ 0│ 540179│ 258501│ 226180│ 23950│ 224636│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │Ciprinide asiatice │ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │Cyprinus carpio carpio (crap) │ 245092│ 89360│ 12570│ 4098│ 3614│ 0│ 44840│ 15819│ 57221│ 3419│ 14151│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Esox lucius (ştiucă) │ 138022│ 21698│ 20566│ 19680│ 417│ 0│ 26307│ 9939│ 10412│ 2447│ 26556│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Liza aurata (chefal) │ 4136│ 0│ 0│ 0│ 1259│ 2877│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Mugil cephalus (laban) │ 23│ 0│ 0│ 0│ 5│ 18│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Mullus barbatus ponticus (barbun) │ 362│ 0│ 0│ 0│ 0│ 358│ 0│ 4│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Neogobius fluviatilis fluviatilis │ 48│ 0│ 0│ 0│ 48│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │(guvid de baltă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Neogobius kessleri │ 77│ 0│ 0│ 0│ 0│ 3│ 0│ 74│ 0│ 0│ 0│ │ │(guvid cu cap turtit) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 16│Pelecus cultratus (sabiţă) │ 2294│ 220│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2074│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 17│Perca fluviatilis fluviatilis (biban) │ 54742│ 6875│ 7283│ 6712│ 414│ 0│ 6802│ 15633│ 4144│ 18│ 6861│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 18│PMM (peşte marin mic) │ 50622│ 0│ 0│ 0│ 17348│ 33274│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 19│Pomatomus saltatrix (lufar) │ 3│ 0│ 0│ 0│ 0│ 3│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 20│Psetta maxima maeotica (calcan)*) │ 0│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 21│Dasyatis pastinaca (pisică de mare) │ 76│ 0│ 0│ 0│ 0│ 76│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 22│Rutilus rutilus carpathorosicus │ 235669│ 24929│ 19878│ 21300│ 561│ 0│ 41547│ 91656│ 17157│ 3392│ 15249│ │ │(babuşcă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 23│Scardinius erytrophthalmus (roşioară) │ 15623│ 4597│ 887│ 507│ 3367│ 0│ 204│ 3422│ 1493│ 0│ 1146│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 24│Silurus glanis (somn) │ 215591│ 93191│ 18291│ 1928│ 701│ 0│ 26529│ 15344│ 41494│ 3510│ 14603│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 25│Sprattus sprattus phalericus (şprot) │ 13840│ 0│ 0│ 0│ 0│ 13840│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 26│Squalus acanthias (rechin) │ 39│ 0│ 0│ 0│ 0│ 39│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 27│Sander lucioperca (şalău) │ 128472│ 23395│ 2008│ 2641│ 467│ 0│ 963│ 91640│ 6263│ 369│ 726│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 28│Tinca tinca (lin) │ 36181│ 6237│ 4797│ 11748│ 0│ 0│ 3557│ 7227│ 678│ 0│ 1937│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 29│Trachurus ponticus (stavrid) │ 5574│ 0│ 0│ 0│ 1024│ 4550│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 30│Vimba vimba carinata (morunaş) │ 12987│ 8945│ 0│ 6│ 0│ 0│ 0│ 2777│ 0│ 1259│ 0│ ├────┴────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Total capturi admisibile 2017 (TAC) │4042987│1289219│ 345427│ 156160│ 59612│ 128230│ 691987│ 633936│ 382621│ 48007│ 307788│ └─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe.

  ──────────
  Efortul de pescuit din Rezervaţia Biosferei"Delta Dunării" pentru anul 2017*Font 7* ┌────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┐ │Nr. │ Efort de pescuit/Complex │Dunăre │Marea │Somova │Gorgova│Şontea │Matiţa │Roşu │Razim │Insula │Total │ │crt.│ │ │Neagră │Parcheş│Uzlina │Fortuna│Merhei │Puiu │Sinoe │Dranov │autorizaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 1 │Nr. pescari = captura în tone/ 2 tone/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pescar/an │ 900│ 400│ 60│ 200│ 300│ 260│ 280│ 700│ 180│ 1480│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 2 │Nr. bărci │ 60│ 75│ 30│ 50│ 50│ 30│ 60│ 350│ 35│ 740│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 3 │Nr. setci diferite = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. pescari x 15 setci/pescar │ 1800│ 2250│ 900│ 1500│ 1500│ 900│ 1800│ -│ 1050│ 11700│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 4 │Nr. vintire = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. pescari x 35 pt. complexe │ -│ 1500│ 2100│ 3500│ 3500│ 2100│ 4200│ 24500│ 2450│ 42350│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 5 │Nr. taliene baltă = nr. pescari x 10 │ -│ 1500│ 600│ 1000│ 1000│ 600│ 1200│ 7000│ 700│ 11350│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 6 │Nr. pescari scrumbie │ 1200│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ 1200│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 7 │Nr. setci scrumbie = 6 setci/pescar │ 7200│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ 7200│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 8 │Nr. năvoade = nr. pescari/20 │ -│ -│ 10│ 10│ 20│ 20│ 20│ 60│ -│ 140│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 9 │Nr. taliene marine (gigant) │ -│ 30│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ 30│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 10│Nr. taliene Dunăre = 120 pescari x 5 │ 600│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 11│Nr. taliene Razim = nr. pescari x 35 │ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ 24500│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 12│Nr. vintire = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. pescari x 10 pentru Razim │ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ 7000│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 13│Nr. vintire = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. pescari x 20 pentru Somova │ -│ -│ 1200│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤ │ 14│Nr. taliene barta = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. pescari x 20 pentru Somova │ -│ -│ 1200│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ └────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘NOTĂ:Marea Neagră include Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe. Complexuri: Şontea, Matiţa, Gorgova, Roşu, Dranov.
   +  Anexa 3Captura totală admisibilă (TAC) din fluviulDunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2017Tabelul nr. 1*Font 7* ┌────┬────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │Nr. │ Delimitare sector/tronson │ Captura totală admisibilă │Total │Pescuit │Pescuit │Nr. bărci│ │crt.│sec-│ │ (tone) │(tone)│recreativ│comercial│ │ │ │tor │ ├────────┬─────────┬─────────┬────────┤ │(tone) │(tone) │ │ │ │ │ │Scrumbie│Ciprinide│Specii │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │răpitoare│specii*)│ │ │ │ │ ├────┼────┼───┬────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│ 1 │ │km 140 (amonte ARBDD) - km 155 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(confluenţă râu Siret) │ 20│ 13,5│ 6,5│ 3│ 51│ 8│ 43│ 32│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│ 2 │ A │km 155 (confluenţă râul Siret) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- km 169 │ 10│ 11│ 5│ 2│ 33│ 5│ 28│ 24│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ B │km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Gropeni) │ 10│ 23│ 7│ 3│ 50│ 7│ 43│ 25│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ C │km 197 (Gropeni) - km 227 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(râul Călmăţui) inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Braţul Vâlciu │ 10│ 25│ 9│ 2,5│ 51│ 4,5│ 46,5│ 38│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│ 3 │ │km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii) │ 1,5│ 18│ 5│ 2│ 30│ 3,5│ 26,5│ 16│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│ 4 │ A │km 238 (Vadu Oii) - km 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Cernavodă) │ 9│ 20│ 6│ 4│ 47│ 8│ 39│ 25│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ B │km 300 (Cernavodă) - km 366 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(aval Chiciu-Ostrov) │ 9│ 30│ 7│ 3│ 55│ 6│ 49│ 33│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│ 5 │ A │km 227 (gura Călmăţui) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │km 248 (Giurgeni) │ 5│ 10│ 4│ 1│ 22│ 2│ 20│ 10│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ B │km 248 (Giurgeni) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │km 50 Braţ Borcea │ 15│ 35│ 7│ 3│ 65│ 5│ 60│ 70│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│ 6 │ A │km 50 Braţ Borcea (Borcea) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │km 100 Braţ Borcea, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Braţul Bala │ 10│ 35│ 6│ 2│ 58│ 5│ 53│ 39│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ B │km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca) │ 4│ 40│ 9│ 2│ 60│ 5│ 55│ 44│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│ 7 │ │km 452 (Greaca) - km 526 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(râul Vedea) │ 3│ 35│ 7│ 2│ 52│ 5│ 47│ 38│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│ 8 │ │km 526 (râul Vedea) - km 615 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Gârcov) │ 2│ 40│ 6│ 1│ 56│ 7│ 49│ 34│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│ 9 │ │km 615 (Gârcov) - km 665 │ 1│ 27│ 5│ 2│ 39,5│ 4,5│ 35│ 23│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│ 10 │ A │km 665 - km 745 (amonte Rast) │ 1,5│ 40│ 6│ 1,5│ 55,4│ 6,4│ 49│ 32│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ B │km 745 (amonte Rast) - km 776 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(amonte Desa) │ 1│ 18│ 4│ 1,5│ 27,5│ 3│ 24,5│ 15│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ C │km 776 (amonte Desa) - km 797 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Calafat) │ 1│ 12│ 3│ 1,5│ 19,5│ 2│ 17,5│ 9│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ D │km 797 (Calafat) - km 817 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(amonte Cetate) │ 1│ 12│ 4│ 2│ 21│ 2│ 19│ 9│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 11.│ 11 │ │km 817 (amonte Cetate) - km 863 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(aval PF II), inclusiv Braţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gogoşu │ -│ 30│ 7│ 2│ 45│ 6│ 39│ 20│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 12.│ 12 │ │km 864 (baraj PF II) - km 943 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(baraj PF I) │ -│ 88,8│ 20│ 4│ 132,8│ 20│ 112,8│ 55│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 13.│ 13 │ │km 943 (baraj PF I) - km 1012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Cozla) │ -│ 48│ 7│ 2│ 66│ 9│ 57│ 30│ ├────┼────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 14.│ 14 │ │km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş) │ -│ 134,7│ 35│ 5│ 197,7│ 23│ 174,7│ 75│ ├────┴────┴───┴────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Total general │ 114│ 742,5│ 175,5│ 52│1234,4│ 146,9│ 1087,5│ 696│ └──────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Termenul "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţă), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).

  ──────────
  NOTĂ:Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de pescuit (barcă) este:- setci 5 bucăţi;- ave 7 bucăţi;- taliene 3 bucăţi;- vintire 6 bucăţi;- prostovol 1 bucată;- alte unelte tradiţionale 1 bucată.Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)pentru anul 2017- Ciprinide autohtone -Tabelul nr. 2*Font 7*┌────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┐│ │ │ │ Captura totală admisibilă (TAC) │ ││Nr. │ Nr. │ Delimitare sector/tronson │ (tone) │Total ││crt.│sector│ ├─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┤(tone)││ │ │ │Crap │Caras│Plătică│Morunaş│Mreană│Babuşcă│Batcă│ │├────┼──────┼─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │2│ │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│1. │ 1 │A│km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret) │ 3,7│ 3,5│ 2│ 2│ 1,6│ 0,3│ 0,4│ 13,5│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│2. │ 2 │A│km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila) │ 2,3│ 2,6│ 2│ 1,1│ 2│ 0,5│ 0,5│ 11││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │B│km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni) │ 5│ 7,3│ 4│ 2,2│ 2,5│ 1│ 1│ 23││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │C│km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu │ 4│ 7,4│ 5,4│ 3│ 3,3│ 1│ 0,9│ 25│├────┼──────┴─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│3. │ 3 │km 0-98 Braţ Măcin (Vadu Oii) │ 4│ 4,3│ 2,3│ 1,8│ 2,6│ 1,5│ 1,5│ 18│├────┼──────┬─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│4. │ 4 │A│km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă) │ 4│ 6,5│ 4│ 2│ 1,5│ 1│ 1│ 20││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │B│km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov) │ 6│ 10│ 7│ 2│ 3│ 1│ 1│ 30│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│5. │ 5 │A│km 227 (gura Călmăţui) - km 248 (Giurgeni) │ 2│ 2│ 2│ 1│ 1│ 1│ 1│ 10││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │B│km 248 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea) │ 5│ 10│ 10│ 2,5│ 3,5│ 2│ 2│ 35│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│6. │ 6 │A│km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bala │ 7│ 13│ 5,5│ 3│ 3,5│ 1,5│ 1,5│ 35││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │B│km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca) │ 8│ 13│ 8,5│ 3│ 3,5│ 2│ 2│ 40│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│7. │ 7 │ │km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea) │ 8│ 13│ 6│ 2,5│ 2,5│ 1,5│ 1,5│ 35│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│8. │ 8 │ │km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov) │ 10│ 13│ 8│ 3,5│ 3,5│ 1│ 1│ 40│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│9. │ 9 │ │km 615 (Gârcov) - km 665 │ 8│ 8│ 4,3│ 2,2│ 2,5│ 1│ 1│ 27│├────┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│10. │ 10 │A│km 665 - km 745 (amonte Rast) │ 8│ 11,5│ 8,5│ 5│ 5│ 1│ 1│ 40││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │B│km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa) │ 2,5│ 5│ 4│ 2│ 2,5│ 1│ 1│ 18││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │C│km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat) │ 2│ 3│ 3│ 1│ 1│ 1│ 1│ 12││ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│ │ │D│km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate) │ 3│ 2│ 3│ 1│ 1│ 1│ 1│ 12│├────┼──────┴─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│11. │ 11 │km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Gogoşu │ 6│ 10│ 7│ 2│ 3│ 1│ 1│ 30│├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│12. │ 12 │km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I) │ 10,2│ 20,7│ 20,9│ 9,3│ 8,7│ 11,6│ 7,4│ 88,8│├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│13. │ 13 │km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla) │ 7│ 15│ 11│ 4,2│ 3,6│ 3,6│ 3,6│ 48│├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│14. │ 14 │km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş) │ 12,8│ 74,8│ 24,9│ 4,8│ 5,8│ 6,8│ 4,8│ 134,7│├────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤│Total general │128,5│255,6│ 152,1│ 60,1│ 66,3│ 43,1│ 36,8│ 742,5│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴──────┘Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)pentru anul 2017- Specii răpitoare -Tabelul nr. 3*Font 7*┌────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┐│ │ │ │ Captura totală │ ││ │ │ │ admisibilă (TAC) │ ││Nr. │ Nr. │ Delimitare sector/tronson │ (tone) │Total ││crt.│sector│ ├────┬────┬─────┬──────┤(tone)││ │ │ │Avat│Somn│Şalău│Ştiucă│ │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────┼─┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│1. │ 1 │ │km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret) │ 2,3│ 2,3│ 1,1│ 0,5│ 6,5│├────┼──────┼─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│2. │ 2 │A│km 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila) │ 0,5│ 2│ 1,5│ 1│ 5││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │B│km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni) │ 0,7│ 3,3│ 2│ 1│ 7││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │C│km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu │ 1,3│ 3,7│ 3│ 1│ 9│├────┼──────┴─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│3. │ 3 │km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii) │ 0,5│ 3│ 1│ 0,5│ 5│├────┼──────┬─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│4. │ 4 │A│km 248 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă) │ 0,5│ 3│ 1,5│ 1│ 6││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │B│km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov) │ 1│ 3│ 1,8│ 1,2│ 7│├────┼──────┼─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│5. │ 5 │A│km 227 (gura Călmăţui) - km 248 (Giurgeni) │ 0,3│ 3│ 0,4│ 0,3│ 4││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │B│km 248 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea) │ 0,5│ 2,5│ 2│ 2│ 7│├────┼──────┼─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│6. │ 6 │A│km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala │ 0,5│ 2,5│ 1,5│ 1,5│ 6││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │B│km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca) │ 2│ 3│ 2,5│ 1,5│ 9│├────┼──────┴─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│7. │ 7 │km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea) │ 0,5│ 3│ 2,5│ 1│ 7│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│8. │ 8 │km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov) │ 0,5│ 2,5│ 2│ 1│ 6│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│9. │ 9 │km 615 (Gârcov) - km 665 │ 0,4│ 2,1│ 2,1│ 0,4│ 5│├────┼──────┬─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│10. │ 10 │A│km 665 - km 745 (amonte Rast) │ 0,8│ 2,6│ 1,8│ 0,8│ 6││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │B│km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa) │ 0,3│ 1,7│ 1,5│ 0,5│ 4││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │C│km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat) │ 0,3│ 1,3│ 1,2│ 0,2│ 3││ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│ │ │D│km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate) │ 0,4│ 1,6│ 1,5│ 0,5│ 4│├────┼──────┴─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│11. │ 11 │km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu │ 0,3│ 3,1│ 3│ 0,6│ 7│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│12. │ 12 │km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I) │ 2,3│ 7,5│ 7.7│ 2,5│ 20│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│13. │ 13 │km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla) │ 1│ 3│ 2,4│ 0,6│ 7│├────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│14. │ 14 │km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş) │ 5│ 15│ 10│ 5│ 35│├────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤│Total general │20,1│74,9│ 54,4│ 24,6│ 174│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┘Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit pe râul Prutpentru anul 2017Tabelul nr. 4*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ │ Captura totală admisibilă (TAC) │ ││Nr. │ Delimitare sector/tronson │ (tone) │ ││crt.│ ├─────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┼───────┤│ │ │Ciprinide│ Specii │ Alte │Total│ Pescuit │ Pescuit │ Nr. ││ │ │autohtone│răpitoare│specii│ │recreativ│comercial│bărci*)│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│1. │Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan │ 25,5│ 6,5│ 1,5│ 33,5│ 5,5│ 28│ 24│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│2. │Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni) │ 4│ 1,5│ 1│ 6,5│ 6,5│ 0│ 0│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│3. │km 284 (Drânceni) - km 514 │ 4│ 1,5│ 1│ 6,5│ 6,5│ 0│ 0│├────┼─┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│4. │A│km 514-km 544 (Baraj Stânca-Costeşti) │ 2│ 1│ 0,5│ 3,5│ 3,5│ 0│ 0││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│ │B│Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614) │ 10,4│ 7│ 3│ 20,4│ 1,4│ 19│ 19││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│ │C│km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România) │ 3,2│ 1,4│ 1,5│ 6,1│ 2,5│ 3,6│ 3│├────┼─┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤│ │TOTAL │ 49,1│ 18,9│ 8,5│ 76,5│ 25,9│ 50,6│ 46│└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:

  - setci 5 bucăţi;

  - ave 7 bucăţi;

  - taliene 10 bucăţi;

  - vintire 15 bucăţi;

  - prostovol 1 bucată;

  - alte unelte tradiţionale 1 bucată.

  ──────────
  NOTĂ:Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2017- Specii răpitoare -Tabelul nr. 5*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐│ │ │ Captura totală │ ││ │ │ admisibilă (TAC) │ ││Nr. │ Delimitare sector/tronson │ (tone) │Total ││crt.│ ├────┬────┬─────┬──────┬─────┤(tone)││ │ │Avat│Somn│Şalău│Ştiucă│Biban│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│1. │Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan │ 0,5│ 3│ 2│ 1│ -│ 6,5│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│2. │Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni) │ 0,1│ 1│ 0,2│ 0,2│ -│ 1,5│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│3. │km 284 (Drânceni) - km 514 │ 0,1│ 1│ 0,2│ 0,2│ -│ 1,5│├────┼─┬────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│4. │A│km 514 - km 544 (Baraj Stânca-Costeşti) │ 0,3│ 0,3│ 0,2│ 0,2│ -│ 1││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │B│Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614) │ 1│ 2│ 2│ 0,5│ 1,5│ 7││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │C│km 614 (Manoleasa Prut) -km 742 (intrare în România)│ 0,4│ 1│ -│ -│ -│ 1,4│├────┴─┴────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│TOTAL │ 2,4│ 8,3│ 4,6│ 2,1│ 1,5│ 18,9│└───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2017- Ciprinide autohtone -Tabelul nr. 6*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┐│ │ │ │ ││ │ │ Captura totală admisibilă (TAC) │ ││Nr. │ Delimitare sector/tronson │ (tone) │Total ││crt.│ ├────┬─────┬───────┬────────┬───────┤(tone)││ │ │Crap│Caras│Plătică│Roşioară│Morunaş│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│1. │Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan │ 8│ 8│ 6│ 1,5│ 2│ 25,5│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│2. │Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni) │ 1│ 2│ 0,5│ 0,3│ 0,2│ 4│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│3. │km 284 (Drânceni) - km 514 │ 1│ 1,5│ │ 0,5│ 0,5│ 4│├────┼─┬────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│4. │A│km 514 - km 544 (Baraj Stânca-Costeşti) │ 0,4│ 0,6│ 0,4│ 0,3│ 0,3│ 2││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│ │B│Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614) │ 1,5│ 3,5│ 3│ 1,2│ 1,2│ 10,4││ ├─┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│ │C│km 614 (Manoleasa Prut) -km 742 (intrare în România)│ 1│ 0,8│ 0,8│ 0,3│ 0,3│ 3,2│├────┴─┴────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤│TOTAL │12,9│ 16,4│ 11,2│ 4,1│ 4,5│ 49,1│└───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴───────┴────────┴───────┴──────┘
   +  Anexa 4Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentrulacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2017 (tone)Tabelul nr. 1*Font 8*┌────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────┬─────┬──────────────────┐│Nr. │ Delimitare │Ciprinide│ Ciprinide │ Specii │ Alte │ Total │ Nr. │Pescuit recreativ/││crt.│sector/tronson│autohtone│ asiatice │răpitoare│specii*)│captură│bărci│pescuit comercial │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│1. │Turnu │ 1,2│Fără limită│ 0,75│ 0,15│ 2,1│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│2. │Cornetu │ 1,6│Fără limită│ 0,6│ 0,35│ 2,55│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│3. │Călimăneşti │ 3,5│Fără limită│ 1│ 1│ 5,5│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│4. │Dăeşti │ 4,2│Fără limită│ 1│ 1│ 6,2│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│5. │Arceşti │ 4,6│Fără limită│ 1,4│ 0,6│ 6,6│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│6. │Ioneşti │ 4,5│Fără limită│ 1│ 1│ 6,5│ 4│ P.C.+ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│7. │Râmnicu Vâlcea│ 8,4│Fără limită│ 1,6│ 1,1│ 11,1│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│8. │Râureni │ 7,5│Fără limită│ 1,4│ 1,2│ 10,1│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│9. │Govora │ 6│Fără limită│ 2,3│ 0,7│ 9│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│10. │Băbeni │ 10│Fără limită│ 1,7│ 0,7│ 12,4│ 6│ P.C. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│11. │Drăgăşani │ 9│Fără limită│ 1,8│ 0,9│ 11,7│ 5│ P.C. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│12. │Drăgăneşti │ 12,5│Fără limită│ 2,1│ 0,7│ 15,3│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│13. │Frunzaru │ 17│Fără limită│ 3│ 1,5│ 21,5│ 13│ P.C.+ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│14. │Rusăneşti │ 12,5│Fără limită│ 3,2│ 1,5│ 17,2│ 10│ P.C.+ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│15. │Izbiceni │ 6,2│Fără limită│ 1│ 0,5│ 7,7│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│16. │Strejeşti │ 12,5│Fără limită│ 2,5│ 1│ 16│ 8│ P.C. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│17. │Slatina │ 6│Fără limită│ 1│ 0,9│ 7,9│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│18. │Ipoteşti │ 9,2│Fără limită│ 2,1│ 2,3│ 13,6│ │ P.R. │├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼──────────────────┤│ │TOTAL │ 136,4│ │ 29,45│ 17,1│ 182,95│ 46│ │└────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────┴─────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Termenul "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean).

  ──────────
  NOTĂ:Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile deacumulare de pe râul Olt în care sepractică pescuit recreativ în anul 2017 (tone)Tabelul nr. 2┌────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────┬───────┐│Nr. │ Delimitare │Ciprinide│ Ciprinide │ Specii │ Alte │ Total ││crt.│sector/tronson│autohtone│ asiatice │răpitoare│specii│captură│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│1. │Turnu │ 1,2│Fără limită│ 0,75│ 0,15│ 2,1│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│2. │Cornetu │ 1,6│Fără limită│ 0,6│ 0,35│ 2,55│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│3. │Călimăneşti │ 3,5│Fără limită│ 1│ 1│ 5,5│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│4. │Dăeşti │ 4,2│Fără limită│ 1│ 1│ 6,2│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│5. │Arceşti │ 4,6│Fără limită│ 1,4│ 0,6│ 6,6│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│6. │Râmnicu Vâlcea│ 8,4│Fără limită│ 1,6│ 1,1│ 11,1│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│7. │Râureni │ 7,5│Fără limită│ 1,4│ 1,2│ 10,1│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│8. │Govora │ 6│Fără limită│ 2,3│ 0,7│ 9│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│9. │Drăgăneşti │ 12,5│Fără limită│ 2,1│ 0,7│ 15,3│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│10. │Ipoteşti │ 9,2│Fără limită│ 2,1│ 2,3│ 13,6│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│11. │Izbiceni │ 6,2│Fără limită│ 1│ 0,5│ 7,7│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│12. │Slatina │ 6│Fără limită│ 1│ 0,9│ 7,9│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┤│ │TOTAL │ 70,9│ 0│ 16,25│ 10,5│ 97,65│└────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┘Captura totală admisibilă şi efortul de pescuitpentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în care se practică pescuitcomercial sau pescuit comercial şi pescuit recreativ în anul 2017 (tone)Tabelul nr. 3┌────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────┬───────┬─────┐│Nr. │ Delimitare │Ciprinide│ Ciprinide │ Specii │ Alte │ Total │ Nr. ││crt.│sector/tronson│autohtone│ asiatice │răpitoare│specii│captură│bărci│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│1. │Ioneşti │ 4,5│Fără limită│ 1│ 1│ 6,5│ 4│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│2. │Băbeni │ 10│Fără limită│ 1,7│ 0,7│ 12,4│ 6│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│3. │Drăgăşani │ 9│Fără limită│ 1,8│ 0,9│ 11,7│ 5│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│4. │Frunzaru │ 17│Fără limită│ 3│ 1,5│ 21,5│ 13│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│5. │Strejeşti │ 12,5│Fără limită│ 2,5│ 1│ 16│ 8│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│6. │Rusăneşti │ 12,5│Fără limită│ 3,2│ 1,5│ 17,2│ 10│├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤│ │TOTAL │ 65,5│ │ 13,2│ 6,6│ 85,3│ 46│└────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┴─────┘Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:- setci 7 bucăţi;- ave 7 bucăţi;- taliane 10 bucăţi;- vintire 6 bucăţi;- prostovol 1 bucată;- alte unelte tradiţionale 1 bucată.Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentrulacurile de acumulare de pe râul Siret în anul 2017 (tone)Tabelul nr. 4*Font 9*┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬──────┬─────┬────────────┬───────┬─────┬──────┬─────┐│Nr. │ Lacul de │Avat│Crap│Somn│Scobar│Şalău│ Sânger, │Plătică│Caras│Total │ Nr. ││crt.│ acumulare │ │ │ │ │ │novac, cosaş│ │ │(tone)│bărci│├────┼──────────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤│1. │Răcăciuni │0,12│ 1,5│0,16│ 0,16│ 0,55│Fără limită │ 0,6│ 0,5│ 3,43│ 4│├────┼──────────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤│2. │Bereşti │0,12│ 1,5│0,16│ 0,16│ 0,65│Fără limită │ 0,6│ 0,5│ 3,69│ 4│├────┼──────────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤│3. │Călimăneşti │0,12│ 2│0,16│ 0,16│ 0,4│Fără limită │ 3│ 1,5│ 7,34│ 7│├────┼──────────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤│4. │Movileni │0,14│ 2│ 0,2│ 0,12│ 0,6│Fără limită │ 1,5│ 1,4│ 5,96│ 6│└────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────┴────────────┴───────┴─────┴──────┴─────┘Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:- setci 8 bucăţi;- ave 7 bucăţi;- taliane 5 bucăţi;- vintire 10 bucăţi;- prostovol 1 bucată.NOTĂ:Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.
  ---------