HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 ianuarie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului de mediere,

    Mugur Bogdan Mitroi
    Bucureşti, 20 ianuarie 2017.Nr. 2.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la regulament)                                  ORGANIGRAMA                             Consiliului de mediere                          ┌─────────────────────────┐                          │ Consiliul de mediere - │                          │ Preşedinte │                          └───────────┬─────────────┘                                      │                                      │            ┌─────────────────────────┼──────────────────────────┐            V │ V   ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐   │ Vicepreşedinte │<───────────────┼────────────>│ Comisia permanentă │   └─────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                      │                        ┌─────────────┼───────────┐                        │ V │                        │ │                        V V        ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐        │ │ │ 1. Registratură │        │ Serviciul juridic │<───────────>│2. Redactări/Eliberări acte │        │ │ │ 3. Contabilitate │        └─────────────────────┘ │ 4. Resurse umane │                                            │ 5. Arhivar │                                            │ 6. Tehnician IT │                                            │ 7. Administrator │                                            └────────────────────────────┘------