ORDIN nr. 240 din 6 februarie 2017privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017    Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2), (4) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 41 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru anul fiscal 2017, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4%.  +  Articolul 2Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Viorel Ştefan
    Bucureşti, 6 februarie 2017.Nr. 240.----